Vyšlo na Lupě, 1.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0401002.php3

Konečně: Internet za paušál!

Od 1. dubna 2003 začíná Eurotel nabízet neomezený mobilní přístup k Internetu přes GPRS, za paušál 1000,- Kč měsíčně (bez DPH), bez jakýchkoli omezení. Nový tarif NONSTOP se vyplatí tomu, kdo měsíčně přenese více jak 27 MB dat. Ke zlevnění však dochází i u dalších datových tarifů. A není to apríl!!!

Neoficiální informace z minulého týdne, hovořící o chystaném zavedení internetového paušálu, se ukázaly jako pravdivé. Na včerejší tiskové konferenci Eurotel skutečně představil svou novou strategii mobilních datových služeb pro rok 2003 a 2004 - a jako její součást ohlásil i nový tarif DATA NONSTOP (podle prezentačních materiálů nazvaný GPRS NON-STOP, podle tiskové zprávy a podle webu DATA NONSTOP). Ten skutečně odpovídá tomu, co již "prosáklo" na veřejnost. Jde skutečně o paušální zpoplatnění mobilního přístupu k Internetu přes GPRS, za částku 1000,- Kč měsíčně.

Naopak se nepotvrdily dohady o možných omezeních - jak se zdá, žádný "háček" v tom skutečně není a jde opravdu o plnohodnotné připojení bez jakéhokoli omezení (ať již doby připojení či objemu přenesených dat), s čistě paušálním zpoplatněním (částkou 1000,- Kč, bez DPH). Uživatelé prý nebudou nijak odpojování a mohou na Internetu "viset" libovolně dlouho, i když třeba nebudou přenášet žádná data. Je to možné i díky tomu, že vzhledem k vlastnostem GPRS neaktivní uživatelé "nekonzumují" žádné zdroje mobilní sítě - s výjimkou IP adresy, která je jim přidělena v rámci PDP kontextu. Jak ale přítomní zástupci Eurotelu prohlásili, IP adres (veřejných!) mají dostatek, a problémů s jejich nedostatkem se nebojí.

Jak je to s rychlostí?

Omezení ze strany Eurotelu by se nemělo týkat ani přenosové rychlosti. Ta by proto měla být omezena jen vlastnostmi koncového zařízení (mobilního telefonu či datového modulu s podporou GPRS), konkrétně jeho schopností využít určitý počet tzv. časových slotů současně, na downlinku i na uplinku. Jelikož Eurotel používá u GPRS kódování CS-2, pak každý slot odpovídá "užitečné" rychlosti 13,4 kbps. Takže pokud například jde o zařízení podporující "GPRS 3+1", znamená to současné použití 3 slotů na downlinku a 1 na uplinku. Převedeno na rychlosti to znamená 3 * 13,4 = 40,2 kbps směrem k uživateli (downlink), a 13,4 kbps v opačném směru (na uplinku). Analogicky pro telefony zvládající u GPRS kombinace "4+1", "4+2" atd.

Než ale začnete srovnávat oněch 40,2 kbps (či 4 * 13,4 = 53,6 kbps) s rychlostmi, které dosahují analogové modemy na dial-upu, je vhodné si uvědomit jak GPRS v mobilní síti vlastně funguje. V prvním přiblížení si lze představit, že v každé buňce mobilní sítě je vždy k dispozici jen určitý konkrétní počet časových slotů (které se pravidelně v čase opakují). Z těchto "disponibilních" slotů se nejprve přidělují ty, které jsou požadovány pro zajištění hlasových služeb. Z těch co zbývají se přidělují sloty pro datové přenosy na bází HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), a teprve pak se uspokojují požadavky na sloty pro potřeby GPRS služeb. Proto třeba "GPRS 3+1" neznamená trvalé a garantované přidělení 3+1 slotů, využitelných příslušnou rychlostí, ve smyslu jejich garance. Je třeba to chápat jako maximum, které mobilní síť může přidělit, pakliže k tomu má dostatek prostředků (slotů). Pakliže jich nemá dostatek, přiděluje přednostně jiným službám a na GPRS se tak nemusí v daný okamžik právě dostat. Fakticky tak může efektivní přenosová rychlost GPRS přenosů kolísat mezi nulou a příslušným maximem, v závislosti na momentálním provozu a vytížení příslušné buňky, ve které se uživatel právě nachází.

Komu se tarif NONSTOP vyplatí?

Tarif DATA NONSTOP je novým "nehlasovým" tarifem, který Eurotel zavádí od 1. dubna. Je určen smluvním (paušálním) zákazníkům a lze jej aktivovat k jakémukoli standardnímu hlasovému tarifu Eurotelu. Jeho aktivace je zdarma, a za měsíční poplatek 1000,- Kč zahrnuje jak neomezený GPRS přístup k Internetu, tak i k WAPu. Umožňuje používat i HSCSD služby, ale tyto již jsou zpoplatňovány samostatně a explicitně: 2,70 Kč za minutu v případě WAPu, a 2,0 Kč za minutu při přístupu k Internetu (přes HSCSD, nikoli přes GPRS). Žádná omezení typu "minimálního úvazku" či souběhu s jiným tarifem by zde neměla být.

Důležité také je, že DATA NONSTOP je nový tarif, neboli způsob zpoplatnění (účtování), a nikoli nové technické řešení. Samotný "přístup k Internetu", poskytovaný v rámci tohoto tarifu přes GPRS, je již poskytovaný Mobile Internet od Eurotelu.

Kromě nového tarifu DATA NONSTOP pak Eurotel od 1. dubna mění i alší tarify. Například zlevňuje HSCSD FAST z 6,50 Kč za minutu na 2,10 Kč za minutu. GPRS Internet bude do 30.6.2003 nabízet i předplaceným zákazníkům služeb GO, a to za 0,03 Kč za 1 KB. Do konce června pak zlevní GPRS Internet i svým smluvním zákazníkům s minutově zpoplatněným tarifem, na 0,01 Kč za minutu (ovšem jen v pracovní dny v době od 20:00 do 8:00). Zajímavé je jistě i snížení fixního měsíčního poplatku u tarifu SMS/Data+GPRS, z dosavadních 390,- Kč na 195,- Kč měsíčně.

Obrázek ze včerejší prezentace Eurotelu ukazuje nejvýhodnější tarif pro různé objemy přenesených dat měsíčně: pro úplně nejmenší objemy, do 1 MB, je to předplacený tarif GO. Do cca 11 MB jsou to různě nastavené varianty tarifu Individual, a do cca 27 MB pak tarif SMS/Data +GPRS. Již od 27 MB výše se vyplatí nový paušální tarif DATA NONSTOP.

Celkové hodnocení

Nový počin Eurotelu, se zavedením skutečného paušálu, považuji za výrazný přínos pro rozvoj Internetu v ČR. I když GPRS rozhodně není to samé co dial-up - a má vůči němu četné výhody i nevýhody - přesto očekávám že pro mnoho lidí se stane tolik vytouženou alternativou k proklínanému dial-upu a únikem z nechtěné náruče Telecomu. Nejvíce asi pro ty, kteří se nachází v různých "nepokrytých" lokalitách (mimo dosah ADSL či kabelových televizí), případně pro uživatele kteří se častěji přesouvají z místa na místo a všude chtějí být připojeni.

Velmi kvituji to, že v Eurotelu hledali a našli způsob, jak paušálu dosáhnout - a jak si jeho prostřednictvím otevřít další zdroje výnosů a stimulovat uživatele k intenzivnější "konzumaci" a využívání internetových služeb. Mohu-li to srovnat s postupem Českého Telecomu na stále ještě probíhajícím Fóru pro dial-up, pak mám pocit že náš inkumbent postupuje přesně opačně: hledá všemožné důvody proč ve své pevné síti paušální způsob zpoplatnění nezavést. Pak se ale nesmí divit, že mu klesají výnosy z hovorného - a že po zavedení paušálu pro mobilní přístup mu začnou utíkat další a další klienti, a pád jeho vlastních výnosů se tím ještě urychlí.

A to ještě není všem dnům konec. Na čtvrtek je ohlášena tiskovka T-Mobile k "nehlasovým službám". Jak zareaguje na krok Eurotelu právě T-Mobile? A jak zareaguje Oskar?