Vyšlo na Lupě, 6.10.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1006001.php3

Telekomunikace a resort informatiky na Invexu

Ministr informatiky Vladimír Mlynář představí na letošním Invexu návrh nového zákona o elektronických komunikacích, návrh nové Státní informační a komunikační politiky, a spustí také ostrý provoz Portálu veřejné správy. Samotné telekomunikace však budou zastoupeny spíše skromně. Z jejich tradičního pavilonu Z je vytlačila expozice Invex HOME.

Letošní Invex, který právě dnes začíná, je v pořadí již třináctý a podle předpovědi počasí, kterou si pořadatelé nechali udělat, by měl být studený a deštivý. Přinese také premiéru nového členění celého veletrhu, na části Business, Classic a Home. Dnes už je jasné, že část Home je soustředěna do pavilonu Z, ve kterém bude k vidění široká škála různých expozic, počínaje herními (v pavilonu je současně tzv. Game Hall), a konče expozicemi všech tří našich mobilních operátorů. Naopak část Business se nachází v pavilonech G1 a G2, určených jen pro obchodní jednání a zvané návštěvníky. Invex Classic se pak rozkládá v ostatních pavilonech, které jsou otevřeny. Z těch větších však letos zůstane uzavřen a prázdný mj. pavilon C a pavilon D.

Kam se poděly telekomunikace?

Pavilon Z, který by letos měl nabízet atrakce pro spotřební trh, býval tradičně doménou telekomunikací. Ty letos z části absentují úplně, a z části se přestěhovaly do jiných pavilonů, zejména do nově otevřeného pavilonu F, a částečně i do pavilonu V.

Vlastní expozice mají letos mít všichni tři mobilní operátoři (v části Home, Eurotel navíc s vlastním pavilonem M), a dále Český Telecom, který se ale "schoval" do části Business s regulovaným vstupem. Ostatní velká jména budou, alespoň podle katalogu, mezi přímými vystavovateli chybět.

Na druhou stranu někteří významní alternativní operátoři přeci jen budou nějakým způsobem přítomni. Kupříkladu společnost GTS již dříve oznámila, že "zasíťuje" celý výstavní areál pomocí Wi-Fi, a minulý týden tiskovou zprávou oznámila, že právě na Invexu představí skutečnou "broadband alternativu" k ADSL. Copak by to asi mohlo být jiného, než právě Wi-Fi?

Wi-Fi má samostatný pavilon

Přitom Wi-Fi se na letošním Invexu dočkalo samostatného pavilonu, konkrétně pavilonu Y. Ani zde však nebudou žádní "velcí" operátoři, ale spíše středně velké firmy: Globe Internet, TSGCom, VanCo, WIA a WideNet. Jako dodavatel technologie je podpoří Intel.

Podpořit celý projekt samostatného pavilonu Wi-Fi by měl i ministr informatiky Vladimír Mlynář, který tento pavilon slavnostně otevře.

Resort informatiky na Invexu

Pro Vladimíra Mlynáře bude letošní Invex v pořadí již druhý v jeho ministerské funkci. Ještě vloni zde mohl vystupovat jako ministr bez vlastního ministerstva a prezentovat budoucí záměry. Letos by již měl skládat první účty z práce svého nového resortu, a představit nové či teprve rozpracované aktivity. Co konkrétně to bude?

Z nejdůležitějších věcí půjde zejména o:

  • Návrh nového zákona o elektronických komunikacích, který nahradí stávající telekomunikační zákon a transponuje do naší legislativy nový evropský rámec telekomunikací. Do vlády by návrh tohoto zákona měl jít ještě do konce roku, takže na Invexu by měl ministr představit jednu z prvních, ale snad již kompletních pracovních verzí.
  • Návrh nové Státní informační a komunikační politiky. Tento dokument by se měl nahradit stávající Státní informační politiku a Národní telekomunikační politiku, které pochází z roku 1999 a jejich "časový horizont" již končí. Především je ale třeba reflektovat konvergenci obou oblastí (proto jediný navazující koncepční dokument), a pak také skutečnost, že jako budoucí členská země musíme převzít a zapracovat do našich podmínek i celoevropskou koncepci členských zemí eEurope 2005. Proto již nyní lze odhadnout, že i naše nová "konvergovaná" koncepce bude obsahově velmi blízká evropské eEurope 2005, doufejme i s jejím akcentem na dostupnost širokopásmových služeb.
  • Portál veřejné správy, který by se měl stát výchozím bodem pro komunikaci občana s veřejnou správou on-line způsobem. Portál odstartoval zkušebním provozem zhruba před měsícem, s tím že tento měsíční zkušební provoz je určen na "převzetí dat" jejich gestory a na jejich odsouhlasení či změnu a aktualizaci. Právě na Invexu by mělo dojít k formálnímu spuštění (to by se mělo odehrát v úterý od 11. hodin v rotundě pavilonu A).

Mezi další výsledky svého ministerstva, kterými se ministr Mlynář může pochlubit, patří například dokončení a přijetí Bílé knihy o elektronickém obchodu. Ta vytyčila určité konkrétní úkoly, které jsou postupně realizovány: připravena již byla novela zákona o elektronickém podpisu (zavádí např. časová razítka a možnost opatřování "autentizační značkou"), a návrh zcela nového zákona o službách informační společnosti (řeší zejména problematiku spammingu a odpovědnosti poskytovatelů přenosových služeb a hostingových služeb).

Dalším úspěšným projektem, kterým se MI ČR může pochlubit, je Národní program počítačové gramotnosti (NPPG), realizovaný ve spolupráci s komerční sférou a určený veřejnosti, která dosud nemá vůbec žádné zkušenosti s výpočetní technikou.

Dosud nevyřešena zůstává naopak problematika vzájemných vztahů mezi jednotlivými registry státní správy a kompetence a odpovědnost jejich provozovatelů. Vše mělo být řešeno samostatným zákonem o registrech.

Předmětem bilancování dosavadní činnosti ministerstva informatiky jistě bude také vývoj v oblasti tzv. intranetu veřejné správy. Zde bylo před časem možné zaznamenat určitý odklon od více homogenní a centralizované koncepce "intranetu veřejné správy" k více decentralizovaným "intranetům veřejné správy". Vše úzce souvisí se zakázkou na budování infrastrukturu veřejné správy, kterou udělila Českému Telecomu ještě předchozí vláda Miloše Zemana.

Dalším okruhem problémů, ke kterému se ministr Vladimír Mlynář bude moci na Invexu vyjádřit, je dostupnost Internetu a obecně všech telekomunikačních služeb v ČR, pro nejširší veřejnost. Čtenáři Lupy jistě mají ještě v paměti ultimáta a očekávání, prezentovaná ministrem Mlynářem, jak pokud jde o dial-up, tak i ohledně ADSL. Invex nejspíše bude příležitostí k dalším hodnotícím vyjádřením.

Program ministra Mlynáře na Invexu

Ministr Mlynář bude mít na letošním Invexu hned několik příležitostí jak prezentovat výsledky práce svého resortu a nastínit plány do budoucna. Hned v pondělí dopoledne se zúčastní již tradičního Fóra elektronických komunikací, kde nejspíše představí právě návrh nového zákona o elektronických komunikacích.

Poté slavnostně zahájí celý veletrh, a odebere se do pavilonu Z na souboj s ředitelem české pobočky Microsoftu Devátem (jen v počítačových hrách :-). Poté slavnostně otevře také pavilon Y, věnovaný bezdrátovým technologiím na bázi Wi-Fi.

Večer by mělo proběhnout slavnostní udělování různých cen (Křišťálových disků, Osobností roku a dalších), a ministr Mlynář by měl udělit další Cenu ministra informatiky. Ta by měla být udělována dvakrát ročně, jednou v březnu na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), subjektu mimo komerční sféru, a dále v říjnu, právě na Invexu, naopak někomu s komerční sféry. Historicky první Cenu ministra informatiky v březnu získala v Hradci Králové platforma ZUI.

V úterý se ministr Mlynář zúčastní semináře SPISu, na téma nové Státní informační politiky. Zde zřejmě podrobněji představí návrh příslušné nové koncepce. Poté by mělo následovat slavnostní spuštění portálu veřejné správy.

Ani opozice nespí

Svou koncepci a celkový přístup k oblasti informačních technologií a elektronických komunikací hodlá na letošním Inexu představit veřejnosti také část opozice, konkrétně ODS. Její šéf, Mirek Topolánek, hodlá přednést v úterý odpoledne na příslušné téma hodinovou přednášku, následovanou diskusí a tiskovou konferencí.

O průběhu Invexu vás budeme informovat v dalších článcích.