Vyšlo na Lupě, 12.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0512001.php3

Telemix: jak dál s Internetem do škol?

Tiscali je nejpoužívanější a nabízí ADSL na 3 měsíce zdarma. Aliatel hlásí meziroční nárůst tržeb o 45%. Nebezpečí nechtěného přesměrování na žluté linky se již týká také mobilních telefonů a GPRS připojení. NKÚ a Česká školní inspekce chystají vydat své hodnocení projektu Internet do škol. Mezitím resort školství jedná s ministerstvem informatiky o převzetí části tohoto projektu.

Minulý týden zveřejnila společnost Tailor Nelson Sofres (TNS) výsledky dalšího ze svých průzkumů (iPanel/Zpráva o českém internetu, 13-tá edice, duben 2003). Na co se ptal a koho? Dotazováni byli náhodně vybraní členové tzv. iPanelu společnost TNS do kterého se uživatelé Internetu sami registrují. První otázka zněla:

Od kterého providera využíváte služeb domácího připojení?

Odpověď ukazuje následující přehled:

 • Tiscali: 43,5%
 • Volný: 41,6%
 • Quick: 31,8%
 • Contactel (RazDva,Redbox): 24,8%
 • Centrum: 14,1%
 • Seznam: 9,0%
 • UPC: 8,4%
 • IOL (Placené) 5,6%
 • jiný provider: 3,6%

Jak je z této tabulky vidět, otázka se skutečně týkala různých druhů připojení využívaného domácnostmi, protože mezi uváděnými ISP jsou jak výhradní poskytovatelé dial-upu, tak i kabelového připojení. Součet dává více jak 182 procent, což vypovídá o tom v jaké míře naše domácnosti používají připojení od více providerů současně. To se zřejmě v rozhodující míře týká právě dial-upu.

V této souvislosti si neodpustím malou poznámku: jednání v rámci Fóra pro dial-up celkem zřetelně a jednoznačně směřují k tomu, aby nové tarify byly tzv. dedikované, neboli vyhrazené jen pro použití s jediným ISP (podle výběru uživatele).

Druhou otázkou, na kterou členové iPanelu odpovídali, byla otázka:

Který poskytovatel (domácího připojení) je pro vás hlavní?

Tady už výsledky musí dávat v součtu 100%, a vypadají následovně:

 • Tiscali: 27,6%
 • Volný: 24,8%
 • Quick: 13,0%
 • Contactel (Redbox): 10,3%
 • UPC: 9,2%
 • Centrum: 4,8%
 • IOL (Placené) 3,0%
 • Seznam: 2,6%
 • jiný provider: 2,7%
 • nikdo není hlavní: 1,7%

Tiscali dává 3 měsíce zdarma

Společnost Tiscali, která se ve výše citovaném průzkumu umístila v obou případech na prvním místě, se minulý týden dostala do titulků médií také kvůli nové promo nabídce svého ADSL: slibuje totiž 3 měsíce připojení zdarma. Ovšem pouze tehdy, pokud se firmě upíšete na dva roky (uzavřete dvouletou smlouvu). Pokud se upíšete na rok, dostanete zdarma jen jeden měsíc. Provoz zdarma se ovšem netýká jednorázových zřizovacích poplatků (1600,- Kč, resp. 4900,- Kč), a podmínkou je podpis smlouvy do 30.6.2003.

Pro doplnění připomínám, že právě k polovině roku již Telecom potvrdil "uvolnění trhu koncových zařízení". Co přesně to bude znamenat není známo, osobně tipuji na možnost aby si zákazník ADSL modem jednorázově koupil (kromě možnosti pronájmu, jako doposud), a to nejen od Telecomu, ale i od příslušného ISP. V souvislosti s tím se nejspíše objeví i řada nových nabídek, různých balíčků atd.

Pro zajímavost uvádím aktuální "žebříček" nejnižších cen (vše za ADSL přípojku 192/64 kbps, bez modemu a bez DPH):

 • Tele2 1150,-
 • Český Net 1180,-
 • Czech OnLine 1237,-
 • Český bezdrát 1289,-
 • WIA 1289,-
 • Skynet 1299,-
 • Tiscali 1299,-
 • Dial Telecom 1300,-
 • NetWay 1300,-
 • Ipex 1310,-
 • Spinet 1320,-
 • Contactel 1330,-
 • Nextra 1333,-
 • GTS 1339,-
 • Internet OnLine 1349,-

Podrobnosti a další informace zde.

Referendum a test národa

K aktivitám společnosti Tiscali lze dodat ještě to, že minulý týden zprovoznila webový server, zaměřený speciálně na blížící se referendum k našemu vstupu do EU. Najdete jej na adrese http://referendum.tiscali.cz, a k nalezení by zde měly být odpovědi na většinu otázek, které mohou občany v souvislosti s referendem zajímat.

Již dříve přitom společnost Tiscali ohlásila spuštění jiného serveru, na adrese http://testnaroda.tiscali.cz. Jde vlastně o internetovou podporu televizního pořadu IQ TEST NÁRODA 2003, 24. května 2003 ve 20.00 hodin v přímém přenosu na TV NOVA.

IOL FIXED FORTE

S ADSL souvisí i jeden další zajímavý balíček, který se objevil také minulý týden. Jde o nabídku IOL na dva balíčky s názvem IOL FIXED FORTE a IOL FIXED FORTE+. Jejich základem je pevné připojení k Internetu o rychlostech 512 kbps a 2 Mbps, plus některé další doprovodné služby. Lze to nějak srovnat s připojením přes ADSL - když "menší" z obou balíčků IOL FIXED FORTE nabízí vlastně stejnou přenosovou rychlost (byť v jednom směru) jako ADSL přípojka 512/128 kbps?

Odpověď je nutně taková, že jde o dva naprosto odlišné druhy připojení - byť oba jsou prezentovány jako řešení určené firmám (u ADSL Profi přípojek, s overbookingem 1:20). Rozdíl je už v tom, jak vypadá úsek mezi koncovým zákazníkem a sítí příslušného ISP. Zatímco u IOL FIXED FORTE je v tomto úseku použit pevný digitální okruh IOL Digital, který má daný zákazník jen a jen pro sebe (tedy s agregací resp. overbookingem 1:1), v případě ADSL 512/128 kbps sdílí daný zákazník stejný úsek s 19 dalšími zákazníky (vzhledem k agregaci, resp. overbookingu 1:20, byť konkrétní způsob realizace overbookingu by byl na delší povídání, ke kterému dosud chybí některé kaménky do pomyslného celkového obrázku).

Srovnávat ceny obou balíčků bohužel nejde, protože u IOL FIXED FORTE ani IOL FIXED FORTE+ nebyly zveřejněny (a již u "subdodávky" v podobě pevného okruhu jsou řešeny individuálně). Orientační srovnání mohou poskytnout alespoň zahraniční zkušenosti, podle kterých rozdíl v ceně připojení s overbookingem 1:20 a 1:1 je zhruba pěti až šestinásobný!!

U nás o rozdílu vypovídá také to, že pokud si objednáte balíček IOL FIXED FORTE, resp. IOL FIXED FORTE+, dostanete k tomu jako jeden z možných "bonusů" (tj. v ceně balíčku) i ADSL přípojku, o rychlosti 192/64 kbps, resp. 320/128 kbps.

Aliatel hlásí hospodářské výsledky za 1. kvartál

Po Českém Telecomu, který oznámil své hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku již dříve (viz předchozí TeleMIX), přišel s čísly na veřejnost také Aliatel. Hlavní zveřejněné ukazatele vypadají následovně:

 • tržby za prodej telekomunikačních služeb dosáhly více než 594 mil. Kč, což představuje 45% meziroční nárůst
 • EBITDA stoupla na (plus) 107 mil. Kč

Pro srovnání: Český Telecom vykázal za stejné období meziroční pokles celkových výnosů o 0,8 procenta, a hlasových služeb o 13 procent. V absolutních číslech je to ale stále o něčem jiném: Telecom utržil za první letošní kvartál na výnosech 12,812 miliard Kč, zatímco Aliatel oněch 594 milionů Kč.

Pokud jde o celkové (roční) tržby Aliatelu, ty vzrostly z 1, 22 mld. korun v roce 2001 na 1, 85 mld. korun v roce 2002, zatímco investice v roce 2002 dosáhly 897 mil. Kč. Naproti tomu Český Telecom za rok 2002 generoval 52,9 miliardy Kč výnosů (po konsolidaci s Eurotelem). Přitom Aliatel je co do objemu ročních tržeb naším druhým největším alternativním operátorem (po GTS, který za rok 2002 ohlásil výnosy ve výši 2,37 miliardy Kč).

Nechtěné přesměrování už i z mobilů

Pravidelní čtenáři Lupy si jistě vzpomenou na články o "kauze nadměrných účtů", týkající se nechtěného přesměrování dial-upových uživatelů na tzv. žluté linky, zpoplatňované vysokou minutovou sazbou (a následných horentních účtů). Až dosud se všeobecně předpokládalo, že jde o problém pevných telefonů, ale minulý týden Sdružení obrany spotřebitelů hlásí první případ nechtěného přesměrování i z mobilního telefonu. Jak uvádí tisková zpráva sdružení SOS ČR, týká se celý problém také stále oblíbenějšího GPRS připojení, které samo o sobě není zpoplatňováno po minutách - a tak uživatelé přestávají "hlídat své připojení se stopkami v ruce". Princip fungování nechtěného přesměrování přitom zůstává stejný jako u pevných telefonů: spojení přes GPRS je bez vědomí uživatele ukončeno, a místo něj je navázáno spojení nové, tentokráte již "vytáčené" a tudíž zpoplatňované po minutách, vysokou sazbou tzv. žlutých linek.

Sdružení SOS ČR aktualizovalo v souvislosti s novým výskytem své WWW stránky, zaměřené na tuto problematiku. Mimo jiné na nich uvádí, že celková škoda způsobená dialery v ČR vysoko přesáhla 10.000.000 Kč (k dubnu 2003), a že poškozeno bylo více než tisíc uživatelů!

Na stránkách SOS ČR najdete také nabídku programu MRSOFT Antidialer od pana Marka Russe, který si můžete zdarma stáhnout a používat pro svou ochranu.

V této souvislosti si neodpustím jisté popíchnutí vůči Českému Telecomu, který také pojal úmysl distribuovat zdarma program na ochranu proti nežádoucímu přesměrování. Jednalo se o upravenou verzi programu OptimAccess, kterou již v první půlce dubna Telecom rozeslal některým novinářům v betaverzi, s prosbou o otestování (sám jsem se na tomto testování podílel). Očekával jsem, že distribuce tohoto programu, doprovázená přiměřenou osvětovou kampaní, bude následovat brzy po tomto testování. Místo toho je ale už měsíc doslova ticho jako po pěšince. Na co pánové (a dámy) v ČTc čekáte?

Jak dál s Indošem?

O projektu, označovaném jako "Internet do škol", již bylo napsáno opravdu mnoho (z mého pera viz zde). Nyní je zřejmě na obzoru také vyjádření NKÚ, který celý projekt zkoumá již delší dobu, stejně jako zhodnocení České školní inspekce. Jejich závěry však ještě nebyly zveřejněny, takže se k jejich obsahu nemohu vyjádřit - mohu čtenáře pouze odkázat na to, co o hodnocení obou institucí napsala jiná média. Například:

Za velmi zajímavou považuji i další zprávu, která se v souvislosti s Internetem do škol objevila prakticky ve stejnou dobu. Jde o informaci, podle které měli Petra Buzková a Vladimír Mlynář jednat o možnosti, že by část projektu Státní informační politiky ve vzdělávání převzalo právě Ministerstvo informatiky. Podle Českých novin ministr Mlynář uvedl, že se s ministryní Buzkovou zatím pouze dohodl, že by se touto možností dále zabývali experti obou ministerstev.

MF Dnes šla dále a napsala, že

Vladimír Mlynář se takové myšlence nebrání. "Ministerstvo školství se má věnovat obsahu, vzdělávacímu portálu, ale takzvanému železu, tedy infrastruktuře, se má věnovat mé ministerstvo. Debata je ale úplně na začátku. Takže je předčasné bavit se o tom, v jakém objemu bychom projekt převzali," řekl Mlynář.

To by byl dosti zásadní zlom, zvláště když ministr Mlynář dosud při různých příležitostech opakovaně tvrdil, jak je rád, že projekt Internet do škol nepřipadl jeho resortu. Na druhou stranu by to mělo jistou logiku, protože právě Ministerstvo informatiky je "nositelem" projektu intranetu veřejné správy, který je po technické stránce řešen opravdu velmi podobně jako školský intranet - jde o dvě virtuální privátní sítě nad jedinou společnou infrastrukturou, patřící Českému Telecomu. Bohužel dosti společného nacházím i v představách o fungování obou intranetů. Také intranet veřejné správy má být uzavřen vnějším uživatelům, kteří se dostanou pouze k portálům na jeho okraji. Naopak "vnitřní" uživatelé, mezi které budou povinně patřit všechny orgány veřejné správy vykonávající nějakou část "státní moci", budou velmi přísně autentizováni (pravděpodobně skrze čipové karty), veškeré jejich úkony v intranetu budou logovány a každý jejich požadavek bude posuzován přístupovým portálem.

Mám-li říci svůj osobní názor na to, co mi zatím vychází z podrobností zveřejněných na webu MI ČR, obávám se že jde o megalomanský projekt značně centralizovaného charakteru, který bude hodně drahý, a velmi komplikovaný technicky i organizačně. Ale to by bylo na samostatné povídání - určitě o tomto tématu ještě uslyšíme.