Vyšlo na Lupě, 19.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0219001.php3

ADSL: podepsáno!

Včerejšek přinesl poměrně překvapivé oznámení o uzavření prvních dvou dohod o poskytování ADSL. Podepsáno již mají GTS a Broadnet, na spadnutí jsou podpisy Ipexu a SkyNetu. Zajímavé to je hlavně u GTS, která ještě velmi nedávno projevovala nespokojenost s obsahem nabídky a volala po vzetí ADSL do regulace. V čem došlo ke zlomu?

Seznamme se nejprve s oficiálními zprávami ze včerejšího dne. V půl desáté dopoledne vydává společnost GTS tiskovou zprávu o tom, že týž den (tj. včera, 16.2.2003):

podepsala s Českým Telecomem smlouvu o přístupu do jeho sítě za účelem poskytování služeb prostřednictvím ADSL.

Důvody, které ji k tomu vedly (po nedávném odmítavém stanovisku a požadavku na zavedení cenové regulace ADSL) jsou v tiskové zprávě naznačeny takto:

Smluvním stranám se podařilo vyjasnit sporné body velkoobchodní nabídky, kterou v únoru po úpravách zveřejnil Český Telecom

Z tiskové zprávy GTS dále vyplývá, že její testování ADSL teprve začne, a koncovým zákazníkům by výsledná služba měla být nabídnuta po skončení tohoto testování, "v závěru prvního čtvrtletí letošního roku". Pokud jde o (koncové) ceny, ty by GTS chtěla zveřejnit po skončení testování.

Chvíli po tiskové zprávě GTS přichází obdobná tisková zpráva Českého Telecomu, která doplňuje navíc tyto informace:

  • Podepsáno už má i společnost Broadnet
  • Před podpisem stojí IPEX a SkyNet

Český bezdrát už zná cenu!

K událostem včerejšího dne si dovolím přidat i zveřejnění (nejspíše) úplně prvního koncového ceníku ADSL služeb. Vydala jej společnost Český bezdrát, s.r.o. , pro svou službu ERI ADSL. Celý jej najdete zde , relevantní úryvek s měsíčními cenami (bez DPH) uvádí následující tabulky:

ERI-ADSL 50 (downstream / upstream) Cena
ERI-ADSL50 modem 192 / 64 kbp/s 2.789,- Kč
ERI-ADSL50 modem + router 192 / 64 kbp/s 3.139,- Kč
ERI-ADSL50 modem 320 / 128 kbp/s 4.969,- Kč
ERI-ADSL50 modem + router 320 / 128 kbp/s 5.319,- Kč

ERI-ADSL20 (downstream/upstream) Cena
ERI-ADSL20 modem 256 / 64 kbp/s 5.139,- Kč
ERI-ADSL20 modem + router 256 / 64 kbp/s 5.489,- Kč
ERI-ADSL20 modem 512 / 128 kbp/s 8.489,- Kč
ERI-ADSL20 modem + router 512 / 128 kbp/s 8.839,- Kč
ERI-ADSL20 modem 1024 / 256 kbp/s 14.899,- Kč
ERI-ADSL20 modem + router 1024 / 256 kbp/s 15.249,- Kč

Osobně doufám, že tyto ceny jsou jen jakýmsi "excesem", a že ostatní poskytovatelé se dostanou na odhadovanou cenu 1700 až 1800,- Kč měsíčně (bez DPH) za nejpomalejší přípojku (a ne 2789,- Kč, jak požaduje Český bezdrát). I tak to bude pořádně drahé a současně pomalé, alespoň ve srovnání se stavem v zahraničí (příklad srovnání viz zde). Na dnešek je ohlášena tisková konference společnosti IPEX k tématu ADSL, takže se možná už dočkáme (dalších) prvních cen a bude prostor pro další úvahy, hodnocení a srovnávání.

O tom, že by Český bezdrát s.r.o. měl již s Telecomem uzavřenu potřebnou dohodu (smlouvu) o poskytování ADSL služeb, mi není nic známo. Tato společnost není ani uváděna samotným Telecomem v jeho přehledech firem, které projevily zájem o testování ADSL.

Proč?

Velcí alternativní operátoři tvořili až dosud poměrně jednotnou frontu, odmítající velkoobchodní nabídku ADSL v její stávající podobě (důvody jsem se snažil rozebírat v předchozích článcích) a usilující o změnu podmínek, obsažených v této nabídce. Jestliže nyní první operátor z této skupiny smlouvu s Českým Telecomu podepsal, pak si dovolím tipovat že ostatní jej budou velmi rychle následovat. Podle neoficiálních signálů se k podpisu blíží už i další velcí alternativní operátoři.

Zajímavou otázkou jistě je, co přesně vedlo k "prolomení bariéry" na straně alternativních operátorů. Zde asi nebude až tak podstatné, že jako první podepsala právě společnost GTS, která sama ještě o 5 dní dříve (11.2.2003) dávala nejhlasitěji najevo svůj nesouhlas a dokonce právě ona volala po regulaci koncové ceny. To nejspíše byla jen dělostřelecká příprava před probíhajícím jednáním. Podstatné je spíše to, co tato jednání přinesla a zda v nich došlo k nějakému významnějšímu obratu, který následně umožnil prvnímu z alternativních operátorů akceptovat dohodu (s tím že obdobné podmínky zřejmě budou nabídnuty i ostatním alternativním operátorům).

Abychom si to mohli naznačit, o co zřejmě jde, připomeňme si co bylo hlavním obavou alternativců (podrobněji viz pondělní článek "ADSL na spadnutí"): to, že Český Telecom bude realizovat své marže (zisky) již skrze ceny za samotnou přípojku, a jeho dceřinný Internet OnLine pak nebude muset vůbec (nebo: tolik) vydělávat, a bude si proto moci přirazit nižší částku za samotnou internetovou konektivitu . Díky tomu by mohl nabídnout i výrazněji nižší koncovou cenu než alternativní operátoři, kteří si naopak musí na sebe vydělat skrze tu část koncové ceny, která připadá na internetovou konektivitu. Dokreslují to i z první odhady koncových cen, které jsem zaznamenal z obou táborů: zatímco Telecomu vyšla částka kolem 1500,- Kč měsíčně bez DPH, alternativcům oněch 1700 až 1800 Kč měsíčně (vše bez DPH a za nejpomalejší přípojku).

V pondělním článku jsem také psal o tom, jaké řešení tohoto problému alternativní operátoři navrhují: princip "retail minus", neboli odvození velkoobchodní ceny za ADSL přípojku z koncové ceny, se kterou přijde na trh sám Telecom - v poměru cca 60:40.

Nyní, z dostupných signálů, usuzuji že "vyjasnění sporných bodů ve velkoobchodní nabídce", které zmiňoval ve své tiskové zprávě GTS, je právě řešením na principu "retail minus". Žádná ze stran nechtěla přesněji popsat řešení, na kterém se nakonec dohodli - ale z jednotlivých střípků, zasazených do celkové mozaiky, mi vychází že Telecom přistoupil právě na určitou formu (či spíše míru) "retail minus-u". Zřejmě se tedy Telecom alternativcům (nějakým způsobem) zavázal, že nebude zužovat prostor mezi velkoobchodní cenou přípojky a vlastní koncovou cenou (svého IOL) za celé připojení pod určitou mez, která by pro alternativní operátory už byla fatální. Fakticky to může znamenat buď to, že sám nenasadí koncovou cenu příliš nízko (při nezměněné velkoobchodní ceně za samotnou přípojku), nebo to že při snižování vlastní koncové ceny bude v určitém měřítku snižovat i velkoobchodní ceny za přípojky.

Snad už nejbližší dny ukáží, zda tato dedukce je správná či nikoli - a pokud ano, pak i která z obou zmiňovaných variant bude aktuální. Za sebe doufám, že půjde o variantu druhou (snižování velkoobchodní ceny současně s koncovou), protože to otevírá prostor k celkovému poklesu jinak dosti vysoké cenové hladiny (až šestkrát vůči průměru EU, podle tohoto zdroje). Naopak první varianta (nesnižování koncové ceny) k tomu moc prostoru nedává, a naopak poněkud zavání nepříliš čistými praktikami.