Vyšlo na isdn.cz, 20.10.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1020002.php3

Minulý týden: ADSL, LLU, licence pro 5 GHz ...

Minulý týden se nesl ve znamení událostí kolem ADSL: Telecom znovu zapnul agregaci, a některým uživatelům znovu drasticky poklesla rychlost. Regulátor se chystá vyřešit spory kolem propojení ADSL do konce listopadu, ale regulovat koncové ceny asi nebude. Navrhuje také generální licenci pro provoz v pásmu 5 GHz (pro sítě HiperLAN a 802.11h).

Na středu minulého týdne připadlo datum 15. října, ke kterému se Český Telecom rozhodl znovu zapnout agregaci u svých služeb na bázi ADSL. Toto rozhodnutí bylo učiněno již v srpnu, poté co Telecom již jednou agregaci zapnul, ale vyvolal tím výrazný pokles efektivní propustnosti u mnoha uživatelů, a následně raději agregaci zase vypnul. Uživatelé proto s obavami očekávali, jak dopadne opakované spuštění agregace. Dojde znovu k dramatickému poklesu přenosové rychlosti, až za hranici reálné použitelnosti, nebo se naopak nic nestane? Potvrdí se nebo naopak vyvrátí tvrzení Telecomu, že srpnový dramatický propad byl způsoben blíže neurčenými technickými problémy?

Ve středu 15. října se ještě žádné změny neprojevily. Teprve v průběhu pátku se objevují první reakce uživatelů, které znovu dokládají drastický pokles rychlosti - ovšem jen u některých providerů, v některých lokalitách a jen pro některé druhy přípojek. Soudě podle četnosti ohlasů a reakcí v internetových fórech jsou nejvíce postiženi zákazníci Nextry, připojení k agregačním bodům v Praze, Brně a Ostravě - a to pouze ti, kteří mají "již zrychlené" přípojky (512 a 1024, s objemovými limity a s agregací 1:50). Naopak u zákazníků Nextry s původními přípojkami (192 a 320 kbps) se problémy neprojevují, stejně tak jako u uživatelů v agregačním bodě ve středočeském kraji. Postiženi zřejmě nejsou ani uživatelé přípojek s agregací 1:20.

Telecom se ke vzniklé situaci vyjádřil, ústy svého tiskového mluvčího, již v pátek odpoledne (pro server Živě):

Důsledkem agregace by neměl být podle našich měření pokles rychlosti "hluboko pod dialup". Pokud má některý zákazník takovéto problémy, nejlepším řešením je obrátit se na help desk svého ISP.

Situace však zůstává nadále nepřehledná, rozhodovat bude teprve vývoj v dalších dnech.

ČTÚ chystá novou studii ADSL

K ADSL se váže i další informace, se kterou přišel šéf ČTÚ David Stádník minulý týden ve čtvrtek, na diskusním Fóru časopisu Konvergence a APVTS. Zmínil totiž, že jeho úřad dokončuje novou verzi studie srovnávací studie ADSL v ČR a v zahraničí (navazující na první studii z dubna, viz článek ADSL: co vyšlo regulátorovi?) . Výsledky nové studie prý naznačují, že současné ceny ADSL od Českého Telecomu, po nedávném zvýšení rychlosti (se současným zavedením objemových limitů) jsou již někde uprostřed cenového rozpětí zahraničních cen. Z toho zřejmě pro samotného regulátora vyplyne jeden důležitý závěr: jestliže dříve avizoval, že by mohl vzít koncové ceny ADSL do regulace (protože se výrazněji odchylovaly od cen v zahraničí), nyní prý již regulace nebude nutná.

Zajímavé jistě bude, jak regulátor zohlední ve své nové studii různé faktory, ovlivňující srovnání ADSL služeb, jako je stupeň agregace či omezení objemu přenesených dat. Zahraniční zkušenosti například ukazují, že rozdíl ceny mezi přípojkou s agregací 1:1 a 1:25 je až šestinásobný. Jestliže potom ceny Českého Telecomu, s agregací 1:50, jsou někde na evropském průměru, a GTS nabízí za zhruba stejnou cenu ADSL bez agregace (neboli s agregací 1:1, jako svou službu GTSL), pak při zohlednění vlivu agregace by nabídka GTS měla výrazně vybočit z řady.

Kdy bude ADSL přes propojení?

Velkým problémem současného ADSL v ČR je to, že je dostupné pouze na principu přístupu, jako velkoobchodní produkt, který mohou ostatní operátoři pouze přeprodávat, ale nemohou výrazněji měnit jeho vlastnosti (například rychlost ADSL přípojky, agregaci, objemové limity atd.). Regulátor již v loňském roce Telecomu přikázal, že musí nabídnout ADSL v režimu propojení. Telecom ale dokázal, pouhým podáním soudní žaloby, verdikt regulátora zbavit právních účinků.

Koncem února a března t.r. požádali Telecom o ADSL propojení čtyři operátoři: Czech OnLine, Aliatel, Contactel a Tiscali. Telecom chtěl všechny jejich žádosti o propojení ihned odmítnout, ale potřeboval k tomu souhlas regulátora. Ten získal pouze v případě Tiscali (kde prý návrh neměl všechny potřebné náležitosti). Zbývající návrhy na propojení nebyly v zákonem stanovené lhůtě realizovány, a tak nakonec skončily na stole regulátora, k vyřešení sporu. Příslušné správní řízení u dvou z nich je v současné době přerušeno, a regulátor sbírá podklady pro vynesení verdiktu.

Jak ve čtvrtek pan Stádník naznačil, chystá se rozhodnout (a vydat cenové rozhodnutí k cenám ADSL na propojení, nikoli ke koncovým cenám) nejpozději ke konci listopadu. A to prý si dává ještě velkou rezervu. Takže třeba se možnosti ADSL přes propojení dočkáme opravdu brzy - a snad to bude fungovat lépe, než dosavadní ADSL přes přístup.

Generální licence pro pásmo 5 GHz

S aktivitami regulátora (ČTÚ) souvisí i další událost, kterou je zveřejnění návrhu generální licence na provoz bezdrátových sítí v pásmu 5 GHz. Fakticky přitom jde o možnost použití standardu 802.11a v ČR, ke kterému se regulátor vyjádřil již dříve, počátkem srpna t.r.: v jeho původní podobě jej neumožní. Co ale regulátor hodlá umožnit, a to v souladu s doporučením Evropské komise z 20.2.2003, je provoz zařízení v pásmu 5 GHz, která podporují navíc dvě povinné "mitigační" techniky:

  • dynamickou volbu kmitočtu, a
  • automatickou regulaci výkonu

Takováto zařízení by měla vycházet z evropského standardu HiperLAN, či z nedávno schváleného standardu IEEE 802.11h. Návrh generální licence, která by měla provoz takovýchto zařízení umožňovat, je dostupný na webu ČTÚ (zde) od 14.10.2003, a připomínky k němu lze zasílat do 30 dnů od zveřejnění.

Na tahu je Telecom

Ještě v září , konkrétně v pátek 22.9.2003, zveřejnil Český Telecom tzv. RUO (referenční nabídku zpřístupnění, Reference Unbundling Offer), a v ní nastínil své cenové a další představy o zpřístupnění místní smyčky (jak mu ostatně uložila příslušná novela telekomunikačního zákona, č. 225/2003 Sb.). Například za plné zpřístupnění jedné místní smyčky (tzv. plný přístup) si hodlá účtovat měsíčně 491 Kč bez DPH.

Minulý týden se k obsahu této referenční nabídky vyjádřil náš největší alternativní operátor, společnost GTS. U cen služeb spojených se zpřístupněním shledal, že jsou neúměrně vysoké a "neodpovídají jejich reálné hodnotě". Kritizuje také vyčlenění problematiky kolokace do samostatné nabídky (a tudíž i se samostatnou smlouvou), a stejně tak požadavek na poskytování finančních záruk. Společnost GTS proto připravila a Telecomu předložila vlastní (konkurenční) návrh referenční nabídky zpřístupnění, který sestavila podle dříve připraveného společného návrhu asociace APVTS. O tomto svém návrhu nyní GTS chce s Českým Telecomem jednat - což oznámila tiskovou zprávou s názvem "Na tahu je Telecom".