Vyšlo na Lupě, 20.8.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0819001.php3

Telecom spouští pilot AO/DI

Od 1. září spouští Český Telecom dvouměsíční pilotní provoz služby AO/DI (Always On / Dynamic ISDN) na přípojkách ISDN. Nabízí garantovaných 9,6 kbps a negarantovaných 64 až 128 kbps internetového dial-upu, částečně za paušál a částečně za minuty. Jaké jsou podmínky pilotního provozu, a jak by mohl vypadat ostrý komerční provoz?

O tom, že Český Telecom uvažuje o zavedení služby AO/DI na přípojkách euroISDN2, jsem psal zde na Lupě již dříve, konkrétně v článku "Je libo paušál? Prosím …". Pro osvěžením si dovolím zrekapitulovat technický princip této služby, použité pro vytáčený (dial-up) přístup k Internetu:

 • trvale v provozu by bylo připojení přes tzv. D-kanál, dimenzovaný na rychlost 9,6 kbps. Jelikož ale tento kanál slouží současně potřebám signalizace, a něco si "vezme" i další režie, faktická propustnost bývá nižší (obvykle se uvádí kolem 5 kbps). Na druhou stranu tato konektivita by měla mít garantovaný charakter
 • v případě větších požadavků uživatele na přenosovou rychlost může dojít k dynamickému přidělení jednoho nebo obou B-kanálů (každý á 64 kbps), čímž přenosová rychlost může stoupnout na 64 kbps, resp. 128 kbps (kanál D se naopak v této době přestává používat). Jakmile požadavek uživatele přestane být aktuální, B kanály jsou zase "vráceny" (spojení na nich je ukončeno) a přenos se vrací na D-kanál. Důležité ovšem je, že přidělování B kanálů je závislé na jejich dostupnosti, tj. na momentálním vytížení telefonní sítě. Pokud síť právě nemá dostatek přenosové kapacity, B kanály nepřidělí ani když je uživatel právě potřebuje. Z toho důvodu je třeba považovat zrychlení na 64 kbps, resp. na 128 kbps za negarantované!

Potud tedy základní představa o technickém fungování. Když v červnu Telecom poprvé přišel s myšlenkou AO/DI (v rámci Fóra pro dial-up, tedy ve formě pracovního návrhu k dalšímu jednání), byla jeho představa o ekonomických podmínkách následující:

 • Varianta AO/DI I: služba by byla za příplatek 500,- Kč měsíčně (tj. nad paušál za ISDN linku jako takovou). V této ceně by bylo obsaženo trvalé připojení po D-kanálu, a dynamické přidělování B kanálů v době mimo špičku, která by zde (pro tuto konkrétní službu) začínala již ve 14 hodin. Dynamické přidělování B kanálů jindy (ve špičce) by bylo zpoplatňováni minutovým tarifem (ve výši 75 procent sazby internetového dial-upu ve špičce).
 • Varianta AO/DI II: služba by byla za příplatek 800,- Kč měsíčně a rozdíl by byl v tom, že B kanály by se přidělovaly v ceně v době špičky, a za minutový poplatek (ve výši 75 procent) v době mimo špičku)

Platforma ZUI (Zástupci uživatelů) při všech následných jednáních tlumočila Telecomu svůj zásadní požadavek, aby dynamické přidělování B kanálů nebylo zpoplatňováno nikdy. Důvodem je také obava z toho, že uživatel nebude mít dostatečnou kontrolu nad tím, za co bude platit (například když jej někdo zvenku napadne "dobře mířeným pingem", a v důsledku toho mu síť přidělí B kanály, za které bude napadený platit). Telecom sice nyní tvrdí, že uživatel bude mít nastavení příslušných parametrů (v rámci AO/DI klienta) pod svou kontrolou, ale to stále neodstraňuje nebezpečí, že uživatel dostane na konci zúčtovacího období účet, připomínající svou výší (i možnostmi reklamace) účet za nechtěné "služby" erotických dialerů. Nebo bude Telecom radit svým zákazníkům, aby ve vlastním zájmu službu vůbec nepoužívali v době, kdy jsou B kanály zpoplatněny, nebo aby si dynamické přidělování kanálů v této době úplně zablokovali?

Z reakcí zástupců Telecomu na různých jednání jsme (za ZUI) měli dojem, že tento argument byl akceptován. Alespoň do pilotního projektu se však nepromítnul. I v rámci právě vyhlašovaného "pilota" si Telecom hodlá za dynamické přidělování B kanálů nechat platit - byť jen v době špičky a až po vyčerpání časového kreditu, který stanovil na 10 000 vteřin (což jistě vypadá lépe, než kdyby řekl že jde o 166 minut, navíc bez informace o tom, po jakým minimálních "kusech" ubývají). Na druhou stranu, pilotní projekt je od toho, aby se věci odzkoušely - a takhle bude možné zkoušet i tunelování peněženek těch uživatelů, kteří si nenechají zablokovat dynamické přidělování B kanálů ve špičce.

Jaké jsou podmínky pilotního projektu?

Pilotní projekt AO/DI by měl být dvouměsíční, a měl by probíhat od 1.9.2003 do 31.10.2003. Nikoli ovšem celoplošně, ale pouze na čtyřech místech, pro uživatele připojené k ústřednám v těchto lokalitách:

 • Praha - střed II
 • Praha - Vršovice
 • Brno - Královo pole
 • Ostrava - Mariánské hory

Drobný zádrhel je ale v tom, že Telecom nezveřejňuje "příslušnost" svých "účastníků" k jednotlivým ústřednám, takže není tak snadné zjistit, koho se možnost účasti týká a koho nikoli. Neoficiálně (a bez záruky) mají uživatelé, připojení k uvedeným ústřednám, čísla začínající na: 222, 267, 272, 541, 549 a 5966.

Účast v pilotním projektu AO/DI je dále omezena nutností mít linku euroISDn2 nebo euroISDN2plus, což je jistě logické. Dále je nutné mít některé ze zařízení (ISDN modemů)

 • AVM V.24/USB, 2xa/b ("2lines"),
 • FRITZ!X PC ("4lines"),
 • FRITZ!X USB ("4lines")

která podporují režim AO/DI (potřebný software Telecom dodá). I to zní logicky. Naopak méně logicky již působí požadavek, že zájemce musí:

 • Být platným uživatelem služeb IOL Dial-up nebo Quick

To je asi překlep. Nebo snad Telecom zkoumá, co je mu ten který zákazník platný? A jaká přitom používá kritéria?

Pokud jde o ekonomické aspekty pilotního provozu:

 • zřízení a používání služby je zdarma
 • zdarma je trvalé (garantované) připojení k Internetu přes D kanál
 • zdarma je také dynamické přidělování B kanálů mimo špičku
 • zpoplatněno je dynamické přidělování B kanálů ve špičce, přibližně polovinou běžné sazby Internet2002 pro špičku (ovšem až po vyčerpání časového kreditu ve výši 10 000 vteřin, alias 166 minut)

Podrobnější informace o pilotním projektu, včetně možnosti registrace, najdete na webu ČTc.

Jaká je perspektiva?

Na pilotním provozu je zajímavé také to, že přístup k Internetu je řešen výhradně přes IOL, patřící samotnému Telecomu. V rámci dvouměsíčního "pilota" to snad lze tolerovat, ale v řádném komerčním provozu by Telecom rozhodně neměl vyřazovat ostatní ISP ze hry. V popisu podmínek pilotního provozu se naštěstí praví, že komerční varianta bude umožňovat připojení přes více ISP, podle výběru zákazníka.

Naplnění této možnosti má ale jeden zajímavý háček. Aby Telecom mohl nabídnout AO/DI připojení k Internetu přes různé providery, musí se s nimi dohodnout na vzájemném zpoplatnění. Buďto na originačním principu (uživatel platí svému ISP, ten platí Telecomu), nebo na terminačním principu (uživatel platí Telecomu, ten pak platí ISP). Jelikož ale není dopředu jasné, kolik minut zákazníci "prointernetují" (to bude záviset jak na jejich chování, tak na možnostech telefonní sítě), nemohou se oba poskytující subjekty zpoplatnit na minutové bázi, podle počtu minut (ať již skutečně provolaných, nebo alespoň dopředu nasmlouvaných a uživatelem zaplacených). Proto se musí dohodnout na nějaké formě vzájemného vyrovnání v paušální podobě.

Paušálnímu zpoplatnění v originační podobě (včetně modelu FRIACO) se ale Telecom brání jak čert kříži. Zbývá ještě terminační varianta, neboli to aby paušální zpoplatnění za své služby akceptovali internetoví provideři. Ti k tomu ale také nejeví moc ochoty. Takže to může ještě být dost zajímavé.