Vyšlo na Lupě, 9.6.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0609001.php3

Mlynář k Eurotelu a Telecomu

Minulý týden se potvrdily zprávy o chystaném dokoupení Eurotelu Českým Telecomem. O přípravě, průběhu a důsledcích této transakce pro samotný Eurotel i pro Český Telecom v pátek referoval novinářům ministr informatiky Vladimír Mlynář. Jaký je tedy scénář nejbližších dnů? Co všechno se stane, resp. změní?

Když v loňském roce zkrachoval další pokus o privatizaci Českého Telecomu, udělala vláda snad jedinou možnou věc: v lednu t.r. ustavila mezirezortní pracovní skupinu, a dala jí za úkol odstranit problémy, které privatizaci znemožnily. Vedením této pracovní skupiny byl pověřen ministr informatiky Vladimír Mlynář, který právě minulý pátek seznámil novináře s prvními konkrétními výsledky práce této mezirezortní skupiny. Řeč byla hlavně o dohodě o odkoupení zbývajícího minoritního podílu v Eurotelu od amerického konsorcia Atlantic West B.V., ale zmiňovány byly i další změny a události, které se týkají samotného Telecomu. Jak tedy vypadá současná situace a výhled do budoucnosti?

Dohoda je hotova

Dohoda s americkým spoluvlastníkem Eurotelu (Atlantic West B.V., který vlastní 49% podíl) o odkoupení jeho podílu Českým Telecomem, za cenu 1,05 miliardy USD, je hotova, podepsána, a čeká na schválení valnou hromadou Českého Telecomu.

Valná hromada proběhne již tento pátek, 13. června 2003. Pokud dohodu schválí, což považuji za více než pravděpodobné, bude následovat řada návazných kroků, směřujících k "vypořádání" celé transakce. Součástí bude muset být mj. souhlas ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), změna v obchodním rejstříku atd. Celé vypořádání by mělo být hotové do konce kalendářního roku.

Český Telecom se pak stane jediným a výlučným vlastníkem Eurotelu, což jistě zvýší šance na jeho úspěšnou privatizaci. Není ostatně žádným tajemstvím, že právě neúplné vlastnictví Eurotelu a ne zcela vyjasněné manažerské kompetence byly jedním z faktorů, které způsobily neúspěch posledního pokusu o privatizaci ČTc.

Ministr Mlynář, který s americkými spoluvlastníky osobně jednal, je s dosaženou dohodou spokojen, a chápe ji jako "rychlé splnění" první části úkolů, které dostala jeho mezirezortní pracovní skupina. Jejím dalším úkolem je navrhnout nový postup privatizace ČTc, pro který vláda určila horizont konce roku 2005. Ministr Mlynář hodlá předložit tento návrh v průběhu července, ale sám by prý rád privatizaci výrazně urychlil, vůči vládou stanovenému datu. V současné době však prý "bohužel nejsou žádní zájemci na obzoru".

V každém případě bude Telecom jako plný vlastník Eurotelu lépe připraven na privatizaci, a jeho celková hodnota pro privatizaci bude vyšší. Konečně nějaký pozitivní krok, po předchozích neúspěších a faktickém poklesu jeho tržní hodnoty.

Změny v Telecomu

V souvislosti s dokoupením Eurotelu dojde na nadcházející valné hromadě i k dalším změnám v Českém Telecomu. Zástupci státu, coby majoritního akcionáře, spolu s konsorciem TelSource jako největším minoritním akcionářem, navrhnou změnu stanov Telecomu. Ta bude poměrně zásadní a změní strukturu i pravomoci statutárních orgánů ČTc:

  • Představenstvo bude nově pětičlenné, a bude ryze manažerské ("plně exekutivní"). Akcionáři v něm nebudou přímo zastoupeni. Předsedou představenstva, a současně i generálním ředitelem Telecomu, se stane pan Gabriel Berdár, již dříve určený za vítěze výběrového řízení na generálního ředitele. Své nové pozice by se měl ujmout bezprostředně po valné hromadě.
  • Dozorčí rada by měla být "silná, se zvláštními pravomocemi". Tak jako dosud bude mít 12 členů, ale jejich složení bude jiné: 5 zástupců budou mít v dozorčí radě zaměstnanci, 2 strategický partner (konsorcium TelSource), a 8 zástupců zde bude mít stát. Předsedou dozorčí rady bude dosavadní předseda představenstva (a nynější zastupující generální ředitel) Ondřej Felix.

Nové stanovy také zavádí speciální režim pro dceřinné společnosti Českého Telecomu: "měnit jejich business plán a dělat personální změny v jejich vedení může exekutivní představenstvo pouze po projednání s dozorčí radou". Ministr Mlynář k tomu řekl:

Nebudu zastírat že smyslem tohoto opatření je právě skutečnost, aby Eurotel, který je firemně, ekonomicky a kulturně poněkud jinou firmou než Český Telecom, nebyl v roli automatického podřízení Českému Telecomu. Já jako zástupce akcionáře mohu říci jednu věc, pokud firma funguje a vydělává tak dobře jako společnost Eurotel, žádný rozumný akcionář nemá důvod ke změnám.

Na dotaz ohledně toho, zda se speciální režim či jiné změny budou týkat také dalších "částí" Telecomu, jako je Imaginet, ministr Mlynář odpověděl:

Myslím že Český Telecom čeká řada změn v příštích týdnech a budou to změny směrem k restrukturalizaci firmy , k tomu aby změnila k řadě věcí svůj přístup, i obchodní. Jestli se to konkrétně bude týkat Imaginetu, to je věc generálního ředitele, ale předpokládám že změn v Telecomu bude víc, s novým vedením …..

Z čeho bude vyplacena dividenda?

Součástí celé soustavy dohod, učiněných v souvislosti s odkoupením zbývající části Eurotelu, je i dohoda o vyplacení dividendy akcionářům Českého Telecomu - ve výši 18,5 miliardy Kč (což má být návrh stávajícího představenstva Telecomu). Vše ještě musí schválit páteční valná hromada, ale to by zřejmě měla být jen formalita (zástupce státu bude hlasovat pro výplatu).

Bez zajímavosti jistě není skutečnost, že výplata dividendy bude předcházet vypořádání s Eurotelem. Co to fakticky znamená? Mj. to, že Telecom nejprve vyplatí (z vlastních zdrojů) oněch 18,5 miliardy na dividendách, a pak si na koupi Eurotelu půjčí. Na dotaz jednoho z novinářů, zda je to vhodný postup, odpověděl ministr Mlynář takto:

Na akvizici firmy která vydělává si každý normální podnikatelský subjekt bere úvěr, protože toto financování je mnohem výhodnější a komerčně správnější.
Já jsem při jednáních o výši dividedy hájil tezi kterou jsme obhájili, totiž že výše dividendy nesmí zasáhnout do investičního ratingu Českého Telecomu. Těch 18,5 miliardy je s velkou rezervou pod limitem toho, aby byl snížen investiční rating Českého Telecomu. Hodnocení, která se objevila od některých analytiků, v tomto směru nebyla správná ani pravdivá, dividenda 18,5 miliardy je skutečně s velkou rezervou pod limitem stropu pro snížení investičního ratingu Českého Telecomu, a já jsem hájil názor že dividenda se samozřejmě má vyplácet ze zisku, a že na akvizici je možné si brát úvěr. Nepovažoval bych za správné, aby se dividenda vyplácela z půjčených peněz, ale tak tomu opravdu není.