Vyšlo na Lupě, 10.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0210002.php3

Jak na zpoplatněné SMSky - II

Za SMS zprávy přes webovou bránu T-Mobile se už platí, ale jak je to se zpoplatněním emailů, přeposílaných na mobil? Zpoplatněné SMSky do sítě T-Mobile nabízí další služby, začíná se prosazovat cena 1,20 Kč za zprávu. Program DreamCom slibuje odesílání přes portál T-zones, a tudíž i v rámci balíčku SMS zpráv zdarma.

Minulý týden došlo k předem avizovanému přechodu webové SMS brány T-Mobile do zpoplatněného režimu. První dny doprovázely určité problémy s dostupností celého portálu, a došlo i na určité změny oproti tomu, co bylo dopředu avizováno. Podívejme se proto na tyto změny a na první zkušenosti podrobněji.

Jak na registraci

Zájemci, kteří chtějí využít služeb placené brány v rámci portálu T-zones, nebo chtějí využít "balíček" SMS zpráv zdarma, které jim každý měsíc T-Mobile nabízí, musí být na portálu zaregistrováni. Právě v procesu registrace přitom došlo k určitému zjednodušení oproti původně avizovanému stavu. K registraci totiž potřebujete znát nejen své telefonní číslo, ale také bezpečnostní kód PUK2, sdružený s příslušnou SIM kartou. Co ale dělat v případě, že jej neznáte?

V předchozím článku (Jak na zpoplatněné SMSky?) jsem zmiňoval postup při ztrátě tohoto kódu, tak jak mi jej popsali zástupci T-Mobile na nedávném setkání s novináři - že klient musí zavolat operátorovi a projít určitým "ověřením" (bude dotazován na poslední volání, poslední nabití kreditu atd.). Právě zde však došlo ke změně, avizované i na samotném portálu - stačí zavolat na číslo 4603 a zde v nabídce volit možnost 4 a pak znovu 4, načež vám systém sám přečte první čtyři číslice vašeho kódu PUK2 (a dokonce vám je pošle SMSkou na váš mobil). Když jsem si to prakticky ověřoval, nabídla mi stejnou službu i kombinace možností 0 (z hlavního menu) a pak 1 (zjištění hodnoty PUK2). K registraci na portálu T-zones přitom potřebujete právě jen ony 4 první číslice kódu.

Určitě je to příjemné zjednodušení, ale je použitelné jen pro toho, kdo ještě není na portálu T-zones zaregistrován. Pokud tam již zaregistrováni jste (přesněji: s telefonním číslem, ze kterého voláte na 4603), systém to pozná a váš PUK2 vám odmítne sdělit. Místo toho vás pošle za (lidským) operátorem, se kterým budete muset absolvovat výše zmiňovanou ověřovací proceduru.

Obnova účtu po uzamknutí

Při své první návštěvě na T-zones po 4. únoru jsem nalezl svůj účet uzamčený (automaticky, prý z bezpečnostních důvodů), a musel jsem jej nejprve odblokovat. Postup byl stejný jako v případě ztráty hesla - musel jsem použít první čtyři číslice svého kódu PUK2. Zřejmě proto ono zpřísnění při zjišťování PUK2 na infolince operátora, v případě že účet již existuje.

Zásadní změnou, která mne na mém odblokovaném účtu čekala, bylo přidání nového filtru pro přeposílání emailů na mobilní telefony. Místo jediného "zakazujícího" filtru se zde objevil druhý filtr "povolujícího" charakteru. V něm lze nastavit, za jakých podmínek bude nějaký mail přeposlán na mobil (naopak "zakazující" filtr funguje opačně, splnění v něm nastavené podmínky zabraňuje přeposlání).

Tak jak bylo dopředu avizováno, našel jsem svůj účet ve stavu, kdy navolen byl "povolující" filtr, a nastaven byl jako prázdný (tj. nepovoloval žádné přeposlání z emailu na mobil), viz obrázek:

U předchozího článku (Jak na zpoplatněné SMSky) se rozvinula vášnivá debata o (ne)spolehlivosti těchto filtrů, které vychází z údajů o příjemci, odesilateli a v předmětu mailové zprávy (a které lze snadno zfalšovat). Pravdou je, že příslušný návod na portálu T-zones před nespolehlivostí těchto údajů nijak nevaruje. Příslušné návody na nastavení filtrů si dovolím ocitovat doslova:

Filtr "NEPŘEPOSLAT, pokud záhlaví obsahuje" - E-mail NEBUDE přeposlán jako SMS, pokud záhlaví e-mailu (adresa příjemce, adresa odesílatele nebo předmět zprávy) bude obsahovat některé z nastavených klíčových slov nebo řetězců znaků (např. při nastavení klíčového slova "zvon" neobdržíte e-mail obsahující v hlavičce slova jako zazvonit, zvonění, vyzvonit,...).
Filtr "PŘEPOSLAT, pokud záhlaví obsahuje" - E-mail BUDE přeposlán jako SMS, jen pokud záhlaví e-mailu (adresa příjemce, adresa odesílatele nebo předmět zprávy) bude obsahovat některé z nastavených klíčových slov nebo řetězců znaků (např. při nastavení klíčového slova "zvon" obdržíte e-mail obsahující v hlavičce slova jako zazvonit, zvonění, vyzvonit,...).
Tip: Pro přeposílání všech emailů zvolte filtr "Přeposlat pokud záhlaví obsahuje" a zadejte znak @. Pokud chcete zamezit přeposílání všech emailů, zvolte filtr "Nepřeposlat pokud záhlaví obsahuje" a zadejte znak @.

Jak je to se zpoplatněním přeposlaných emailů?

Již dopředu bylo avizováno, že přeposílání emailů na mobil (skrze výše zmiňované filtry) bude T-Mobile zpoplatňovat, tak jako všechny ostatní SMS dle tarifu uživatele (a dokonce mimo "balíček" 20 či 100 SMS měsíčně zdarma). Všechny informace, které jsem o tom našel přímo na portálu T-zones, jsou s tím konzistentní a hovoří o zpoplatnění přeposílaných emailů.

Nikde jsem na portálu T-zones naopak nenašel informace, která se objevily v tiskové zprávě T-Mobile ze 4.2.2002, s názvem "T-Mobile průběžně posiluje kapacitu systému t-zones". Tato tisková zpráva informuje o překlopení brány do zpoplatněného režimu, ale také o zvýšené zátěži, kterou to vyvolalo, i o problémech, které to způsobilo:

Počet zákazníků, kteří projevili zájem o registraci, zaznamenal k dnešnímu dni výrazný nárůst. Oproti běžnému provozu tak nyní systém zpracovává mnohonásobně více požadavků, což způsobuje prodlevy při jejich vyřizování. Technické oddělení společnosti průběžně pracuje na dalším posílení kapacity a optimalizaci systému.

Zajímavé je ale pokračování tiskové zprávy, ve kterém se uvádí toto:

T-Mobile chce vyjít vstříc všem zákazníkům, kterým vzhledem k momentálnímu zatížení systému vznikly dočasné potíže při vstupu do portálu, a rozhodl se je kompenzovat.
Uživatelům služeb MobileBox, MobileBox Easy a MobilePager nebude od 4. února do odvolání zpoplatňováno přeposílání e-mailových zpráv na mobilní telefon. Zákazníci budou o počátku účtování včas informováni. Doporučujeme uživatelům služeb MobileBox a MobileBox Easy, aby využili tuto dobu ke kontrole nastavení svých filtrů pro přeposílání e-mailů na mobil.

Právě tuto informaci - o tom že přeposílání emailů na mobily není zatím zpoplatněno - jsem na portálu T-zones nenašel. Experimentálně jsem si ale ověřil, že emaily přeposlané na mobil ve formě SMS zpráv skutečně nejsou zpoplatněny.

WWW.SMS.CZ a DreamCom

V předchozích článcích na téma zpoplatněných SMS zpráv jsem popisoval služby, které nabízí možnost placeného zasílání SMS zpráv do sítě T-Mobile i jinam - Mobilem.cz, levnesms.cz i dosud nezprovozněnou sms.sluzba.cz. Mezitím jsem byl upozorněn na to, že obdobnou službu nabízí také služba www.sms.cz, a to za cenu 1,20 Kč za 1 SMS zprávu (do sítě T-Mobile a do zahraničí).

Princip fungování této služby je obdobný jako u ostatních dříve popisovaných, placení je realizováno na bázi předplatného, nabití kreditu lze zajistit více různými způsoby. Přesto jsem však zde našel určité odlišnosti od ostatních služeb stejného typu (vesměs vyplývají ze smluvních podmínek ) :

  • Registrací dáváte provozovateli služby právo zasílat vám "zprávy s reklamním obsahem" (snad bez zpoplatnění, osobně mi to u placené služby vadí)
  • Provozovatel negarantuje doručení zpráv
  • Pokud si dobíjíte kredit částkou nižší jak 100,- Kč, strhne vám provozovatel manipulační poplatek 5,- Kč

Tak jako se službou Mobilem.cz spolupracuje program Gatekeeper (pro pohodlné psaní SMS zpráv na počítači, viz tento článek), se službou www.sms.cz spolupracuje obdobně zaměřený program DreamCom. Jeho autory jsem byl upozorněn na zajímavou schopnost, kterou je pokračující podpora brány na T-zones a možnost odesílat zprávy skrze ni i nadále. To by totiž umožnilo klientům T-Mobile, registrovaným na T-zones, využít i měsíční "balíček" 20 či 100 SMS zpráv zdarma a odesílat je ze svého počítače. Tato možnost je inzerována i na stránkách DreamCom-u:

Zachována také zůstane podpora brány T-Zones, přes kterou půjde také odeslat omezené množství zpráv zdarma.

Také samotný program je na to uzpůsoben a bránu na T-zones podporuje ve svých skriptech. Když jsem si to chtěl prakticky vyzkoušet, vše probíhalo jak na drátku, dokonce i výpis komunikace s bránou se zdál být v pořádku (až na chybějící informaci o počtu zbývajících SMS zdarma) - ale ani jedna takto odeslaná SMS zpráva nebyla doručena. Důvod, resp. příčinu se mi do uzávěrky nepodařilo zjistit.

Když jsem se na nedávném setkání s novináři ptal zástupců T-Mobile právě na takovouto možnost (odesílání SMS zpráv ze samostatných programů skrze placenou bránu na T-zones), jejich odpověď byla negativní, prý s něčím takovým nepočítají.