Vyšlo na Lupě, 5.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0205001.php3

Startuje Národní program počítačové gramotnosti

Pod tímto honosným názvem se skrývá seriál úvodních dvouhodinových kurzů, pořádaných pro opravdu nejširší veřejnost, dosud nezasaženou počítači. Jde o společný projekt Ministerstva informatiky, společnosti Intel a Centra Internetu. Včera vše slavnostně odstartoval ministr Mlynář.

S myšlenkou pořádat dvouhodinové počítačové kurzy, určené opravdovým začátečníkům a s důrazem kladeným na "laicky srozumitelný výklad a rychlé zvládnutí těch nejpotřebnějších funkcí", přišla již v loňském roce společnost Intel. V rámci loňského "Března - měsíce Internetu" tehdy spustila projekt s názvem "Centra Internetu", jehož podstatou bylo pořádání takovýchto kurzů v 18 regionálních centrech. Jednalo se o dva různé dvouhodinové kurzy, zaměřené na ovládání počítače a na práci s Internetem, a pořádané v malých kolektivech (do deseti účastníků). Zúčastnilo se jich více než 5000 lidí, kteří úroveň kurzů hodnotili průměrnou známkou 1,2.

Specifikem loňského ročníku bylo to, že oněch 18 regionálních center se nacházelo ve větších městech, povětšinou k dnešních krajských městech, že kurzy se pořádaly nejčastěji v internetových kavárnách, a že celá akce byla financována ze dvou zdrojů: z podpory komerčních partnerů a z přímých plateb účastníků. Ti platili rovných 100,- Kč za jeden kurz.

Letos se pořadatelé rozhodli v akci pokračovat, a dokonce ji výrazně rozšířit - zejména tak, aby "dosáhli" i do podstatně menších měst a městeček. K tomu už ale museli přibrat do projektu další partnery, jednak pro potřeby (spolu)financování, ale také pro samotné pořádání kurzů. Internetových kaváren je totiž v menších městech méně, a tak se konání kurzů letos přeneslo z rozhodující části (95%) do škol a knihoven. Počet regionálních center, kde se kurzy budou letos pořádat, tak mohl stoupnout na 134, v 97 lokalitách. Samotné kurzy byly pro letošek pojmenovány jako "hodiny internetu".

Nový partner: Ministerstvo informatiky

Zcela novým partnerem, který do projektu vstoupil, je Ministerstvo informatiky. Pokud si ještě vzpomenete na reportáže z loňského Invexu, jedním z úkolů které si dnešní ministr informatiky Mlynář stanovil, je rozšířit do čtyř let základní počítačovou gramotnost alespoň na polovinu naší populace. No a již delší dobu přicházely signály, naznačující že jedním z konkrétních kroků k dosažení tohoto cíle je pro MI právě vstup do projektu "Center Internetu".

Skutečně se tak stalo, a původní projekt "Center Internetu" byl rozšířen na "Národní program počítačové gramotnosti", zkratkou NPPG. Nyní tedy jde o společný projekt Ministerstva informatiky, společnosti Intel a centra Internetu (které je dnes samostatnou akciovkou). Na projektu se kromě Intelu podílí i další komerční partneři, konkrétně Langmaster a Vogel-Burda Communications.

Způsob financování projektu nyní vychází z principu, který již na loňském Invexu avizoval ministr Mynář sloganem "ty dáš korunu, já dám korunu". Zde konkrétně je to poněkud rozšířeno, na princip "ty dáš korunu, já dám korunu, a účastník dá také korunu" - přibližně jednu třetinu nákladů na proškolení každého účastníka totiž hradí MI (ze svého rozpočtu), druhou třetinu komerční partneři a třetí pak samotní účastníci kurzů. Je to rozpočítáno tak, aby pro účastníky zůstala zachována cena 100,- Kč za jeden dvouhodinový kurz.

Včera, při slavnostním zahájení celého projektu NPPG v Národní knihovně v Praze, zdůraznil ministr Mlynář mimo jiné i tento princip financování, s přímou motivací účastníků kurzu. Postavil to do protikladu ke způsobu, jakým byl financován projekt INDOŠ (Internet do škol), kdy stát dal někomu velkou částku peněz, zcela opomenul jakoukoli motivaci adresátů celého projektu (spíše je dokonce odradil od jakékoli vlastní aktivity) - a pak se nestačil divit efektům, které to přineslo. Použil dokonce zajímavé přirovnání: tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří mají sami zájem na vlastním vzdělávání a jsou ochotni do toho i něco investovat - například vzdát se tří krabiček cigaret (nekuřáci si jistě sami doplní vhodný ekvivalent :-).

Ministr Mlynář také připustil, že celý program NPPG nemá nic společného se stávající Státní informační politikou ve vzdělávání (SIPVZ), ani s MŠMT jako jejím nositelem - a ani s penězi na SIPVZ. Jak jsem již psal, vklad Ministerstva informatiky jde z jeho (relativně skromného) rozpočtu. Pro letošek se počítá s cca 30 až 50 tisíci účastníky (vztaženo na jeden kurz, viz dále), a pokud by byl zájem výrazně větší, mohlo by se paradoxně stát, že by to přetížilo omezené vlastní zdroje našeho nejmladšího ministerstva. Ministr Mlynář ale byl v tomto ohledu optimista a tvrdil, že v takovém případě by potřebné další prostředky určitě získal.

Jaký je obsah kurzů?

Osobně mne poněkud překvapilo, že na včerejší prezentaci celého "Národního projektu počítačové gramotnosti" se mluvilo pomalu o všem možném, jenom ne o konkrétní náplni kurzů, o tom co by se jejich účastníci měli naučit, o výukových materiálech, jejich dostupnosti atd. Prezentovány zde byly pouze ty opravdu nejzákladnější informace, o tom že letos se počítá s celkem 5 kurzy:

  • Úvod: základy ovládání počítače, seznámení s internetem a e-mailem
  • Internet: práce s Internetem a emailem
  • Text: psaní textů, tvorba dopisů
  • Tabulka: vytváření tabulek na počítači
  • Praxe: tipy na Internetu, vzdělávání, e-bankovnictví …

z nichž ale zatím jsou připraveny a skutečně vyučovány pouze první dva (zbývající tři by měly přijít na řadu někdy ve druhém čtvrtletí). Zmiňován byl také závěrečný test, který by účastníci mohli absolvovat na závěr celého bloku pěti kurzů.

Osobně bych očekával, že alespoň na webu celého projektu (www.centruminternetu.cz) najdu něco jako podrobnější osnovu jednotlivých kurzů (nebo že ji najdu v prezentačních materiálech projektu "na papíře", když je určena lidem kteří ještě s počítači neumí pracovat). Nestalo se. Obdobně pro uvažovaný závěrečný test.

Pokud jde o výukové materiály, zde jsem pochopil že záměrem pořadatelů je nedávat zájemcům nic dopředu, a studijní materiály distribuovat účastníkům až na samotném kurzu. Ani novinářům, přítomným na včerejším slavnostním startu celého projektu, nebyly studijní materiály rozdávány. Protože mne velmi zajímala obsahová úroveň studijních materiálů a celková "laťka" odbornosti kurzů, musel jsem si jeden exemplář explicitně vyžádat. Do ruky jsem nakonec dostal útlou brožurku s 13 stránkami textu (zbývající 3 tvoří titulní stránka a reklamy). Očekával jsem něco přeci jen hutnějšího - možná ne pro samotnou výuku přímo na místě, ale jako "pozůstatek" po kurzu, pro účastníka který jednou absolvuje kurz a teprve někdy později se k jeho obsahu dostává znovu a potřebuje si oživit a náležitě "vstřebat" získané znalosti.

Pokud jde o odbornou úroveň brožurky, kterou se mi podařilo získat (je pro úvodní kurz), pak ta je skutečně uzpůsobena člověku, který dosud žádné zkušenosti s počítači nemá. Čtenář Lupy by nad jejím obsahem nejspíše ohrnul nos, ale pro skutečně první seznámení s počítačem to nejspíše bude adekvátní. Otázka je spíše co na druhé, třetí atd. seznámení, kdy už uživatel překonal počáteční ostych a chce pokročit dál. Zde zřejmě začíná role dvou komerčních partnerů, společností Vogel-Burda Communications (vydávající papírový "Počítač pro každého") a Langmaster (produkující výukový SW). V úvodní brožurce má každý z nich celou reklamní stránku …..

Zájemci o účast v kurzech si mohou zjistit jejich dostupnost, a také se na ně přihlásit, na "modré" telefonní lince 844 111 130 (tj. se zpoplatnění jako místní hovor, po celé ČR). Na Internetu (zde) lze zjistit alespoň umístění jednotlivých regionálních center a termíny konání jednotlivých kurzů.