Vyšlo na Lupě, 24.10.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1024001.php3

ADSL pláče, kabel slaví

Zatímco kabelový Internet v ČR oslavuje jubilejního třicetitisícího zákazníka, mnozí uživatelé ADSL stále pláčí nad chováním svých přípojek. Jak ale vychází kvantitativní srovnání mezi kabelem a ADSL, a jaké jsou plány Telecomu na další rozvoj ADSL v ČR?

Ve včerejším článku o ADSL jsem slíbil poreferovat o tom, co prozradil Telecom ze svých plánů ohledně dalšího rozvoje ADSL v ČR na středečním setkání s novináři. Nuže tedy, jaké zajímavosti a novinky zde zazněly?

Již obligátní byly informace o aktuálním stavu přípojek a objednávek, které jsem si dovolil zanést do následujícího grafu a aproximovat lineárně až do konce roku. K předvčerejšímu dni Telecom hlásil cca 13 000 realizovaných přípojek, a do konce roku to jeho zástupci odhadovali na cca 15 až 16 tisíc. Z grafu (při zachování zhruba lineárního nárůstu), vychází ke konci nějakých 17 tisíc. Pravdou ale je, že vánoční svátky mohou realizaci přípojek všelijak zpomalit. Takže těch 17 tisíc je vhodné brát jako optimistický horní odhad, a 15 tisíc zase jako spodní odhad.

Počet realizovaných přípojek ADSL a počet přijatých objednávek

Počítat je asi třeba také s tím, že veřejnost bude reagovat na současné problémy s ADSL, a na neochotu Telecomu je přiznat a něco s nimi rychle udělat (jiného než hraběcí rady typu "kupte si kvalitnější ale dražší produkt"). Očekávám, že část nových potenciálních zájemců si po nynějších zkušenostech zájem o ADSL rozmyslí, a část postižených dokonce zruší své přípojky. Ovšem kolik jich bude, si netroufám odhadovat.

Jaké je rozložení do regionů?
Podle údajů Telecomu je největší koncentrace realizovaných přípojek v Praze, a to 38 procent (počítáno přes všechny ISP). Následuje Jihomoravský kraj (zřejmě hlavně Brno), s 15 procenty, a kraj Moravskoslezský (Ostrava), se 12 procenty. Ostatní kraje jsou na podstatně nižších číslech, někde mezi 3 až 4 procenty.

Toto rozložení by mohlo cosi vypovídat o skutečnosti, na kterou upozorňuje jeden z diskusních příspěvků na Živě, od uživatele Nextry z Ústí nad Labem, který konstatuje že jeho přípojka nevykazuje žádné problémy. Zřejmě je připojen přes agregační bod "Střední Čechy", kde ani Nextra nemá problémy - dosud všechny stížnosti uživatelů Nextry přicházely od uživatelů, připojených ke zbývajícím, agregačním bodům (Praha, Brno a Ostrava). Buďto tedy jsou počty uživatelů Nextry v tomto agregačním bodě tak malé, že se agregace neprojevuje, nebo je zde výrazně jiná struktura uživatelů (poměr mezi "stahovači" a "nestahovači"), nebo je zde agregace řešena jiným způsobem (či alespoň jinak nastavena) než v ostatních agregačních bodech.

Kolik je migrantů?

Telecom se ve středu vyjádřil také k počtu uživatelů, kteří již migrovali na nové varianty přípojek. Z 2921 žádostí o migraci již bylo realizováno 2417. Rozložení podle jednotlivých druhů přípojek vychází následovně:

  • Přechod ze 192/64 na 512/128 kbps: 88%
  • Přechod ze 320/128 kbps na 1024/256 kbps: 10,2%

Pokud vám tam nějaká drobná procenta zbývají, pak vězte že jdou na vrub migracím uživatelů přípojek "profi", resp. přípojek s agregací 1:20. Jich se totiž migrace týká také. Sice není spojena s přechodem na vyšší rychlost (dnes už je asi vhodné psát: maximální rychlost), ale je spojena s přechodem na nové obchodní podmínky. Na ty, které na jedné straně umožňují odkoupení modemu, ale na druhé straně mj. definují nefunkčnost služby jako nejméně 5-denní výpadek.

Jak jsme se včera dozvěděli, do konce roku budou prý muset takto migrovat úplně všichni uživatelé ADSL. Ti, kteří tak neučiní sami ještě před koncem roku, budou "odmigrováni" automaticky k poslednímu dni v roce.

Jak dál?
V současné době má prý Telecom instalováno na svých ústřednách DSLAMy s celkovým počtem 24 000 portů. Jestliže tedy dnes vykazuje cca 13 000 realizovaných přípojek, představuje to jejich obsazení na nějakých 54 procent. Pokud by do konce roku Telecom stihl realizovat 17 000 přípojek, stouplo by využití portů již na cca 71 procent. Má někdo ze čtenářů představu o tom, jaký poměr je obvyklý ve světě?

Telecom již dříve avizoval, že do konce roku nebude osazovat nové lokality. Na setkání s novináři to nepřímo potvrdil, s tím že v současné době teprve probíhá výběrové řízení na druhého dodavatele technologií (k současnému Alcatelu, aby prý byla konkurence). Toto výběrové řízení by mělo skončit do konce listopadu, a teprve pak, na základě jeho výsledků, hodlá Telecom učinit příslušné rozhodnutí ohledně toho, které nové lokality osadí DSLAMy.

V současné době prý má připraveno přes 100 lokalit, které přichází v úvahu - ale z nich se bude vybírat až podle výsledků výběrového řízení. Tomu je asi možné rozumět tak, že Telecom již má zmapován potenciální zájem v jednotlivých lokalitách a nyní čeká na to, jakých cen ve výběrovém řízení dosáhne. Podle toho zjistí, kolik DSLAMů a portů může pořídit za ty peníze, které se do ADSL rozhodl investovat (o jejich výši nic nezaznělo), a podle toho pak také bude vybírat lokality, které skutečně odsadí novými DSLAMy.

V úvahu přitom připadá na 2500 lokalit, obecně všechny hlavní rozvaděče v přístupové síti Telecomu. V rámci probíhajícího výběrového řízení jsou prý zkoušeny i mini-DSLAMy se 4 porty, které by se daly nasadit i do lokalit s menším počtem očekávaných zájemců.

V průběhu setkání s novináři přitom zazněl ze strany Telecomu příslib, že až budou příslušné lokality vybrány, bude tento výběr zveřejněn.

Kabelový Internet má 30 000 zákazníků
Pojďme nyní od ADSL ke kabelovým sítím a kabelovému Internetu. Zprávou dnešního dne je dosažení počtu 30 tisíc přípojek k Internetu prostřednictvím kabelu. Jak informuje dnešní tisková zpráva asociace ČAKK (České asociace kompetitivních komunikací), jubilejním třicetisícím zákazníkem se stal pan Zdeněk Tvarůžek z Rosic v Jihomoravském kraji.

Srovnání mezi kabelovým Internetem a ADSL tedy k dnešnímu dni vychází jednoznačně ve prospěch kabelu: 30 000 : 13 000 uživatelů.

Jaký ale je další růstový potenciál kabelového Internetu a kabelových sítí vůbec?

Kabeloví operátoři u nás zřejmě nemají dostatek peněz na budování nových rozvodů, a tak se hodlají zaměřovat především na upgrade již existujících rozvodů. O jejich "velikosti" si lze učinit obrázek z následujícího čísla: v ČR je 1,2 milionu tzv. "homes passed", neboli bytů (kanceláří, domů a dalších objektů) v dosahu již existujících rozvodů. Z toho počtu 1,2 milionu "potenciálních přípojek" je zhruba 800 000 přípojek skutečně využívaných. Jednotliví kabeloví operátoři se o ně dělí přibližně takto:

  • UPC - 370 tisíc přípojek
  • Karneval - 280 tisíc
  • SELF servis - 15 tisíc
  • K+K cable (Milevsko) 13 tisíc
  • Elsat (ČB) 13 tisíc

Na první pohled je vidět, že první dva operátoři jsou zdaleka největší, a dohromady mají cca 81 procent trhu. Bylo by ale chybou domnívat se, že na našem kabelovém trhu jsou jen tito dva největší operátoři, resp. oněch pět výše uvedených. Podle evidence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo u nás, k poslednímu prosinci 2002, přesně 92 kabelových operátorů (s registrací u Rady)!!

Výše uvedený počet 800 tisíc aktivních přípojek ale zahrnuje jak ty, které jsou využívány pro příjem televizního signálu, tak i ty, které jsou využívány pro Internet (případně pro obojí současně). O vzájemném poměru těchto dvou základních možností svědčí právě dnes zveřejněná informace o dosaženém počtu (aktivních) kabelových přípojek k Internetu: z celkových 800 tisíc je tedy 30 tisíc přípojek skutečně využívaných pro Internet.

Jak se o těchto 30 tisíc abonentů Internetů jednotliví operátoři dělí, není přesně známo. Odhad je takový, že cca 25 tisíc jich má UPC, zatímco všichni ostatní se dělí o zbývajících cca 5 tisíc. Pravdou ale je, že zájem o kabelový Internet rychle roste. Opět jej lze jen odhadovat, ale tento odhad vychází na cca 20 procent za kvartál!

Zajímavý by z tohoto pohledu jistě byl i údaj o tom, kolik přípojek k Internetu je u našich kabelových operátorů k dispozici pro zájemce (tj. včetně těch, které nejsou využívány). Dnešní Karneval ještě počátkem roku udával cca 60 000 dostupných přípojek k Internetu, s tím že do konce roku 2003 se chce dostat nějak k 90 tisícům. Později toto číslo zvýšil až na 180 tisíc, s tím že do konce následujícího roku by to již mělo být na 300 tisíc internetových přípojek.

UPC zase uvádí, že do konce tohoto roku bude schopno nabídnout připojení k Internetu v cca 300 tisících domácnostech, zejména v Praze a Brně.