Články, publikované na serveru Česká škola v roce 2003
Vedení SIPVZ se opět mění. Proč?
Ledva se v SIPVZ začaly věci viditelněji hýbat, ledva se sekce SIPVZ více chopila otěží projektu, ledva se začaly probouzet z letargie i samotné školy, ledva začala svítat naděje i pro tzv. červené školy, přichází od ministerstva jasný signál: hodláme udělat zásadní změnu! (Česká škola, 18.12.2003)
Nový duch SIPVZ (2)
Chybějící peníze na PIII pro rok 2003 nakonec MŠMT našlo ve svém rozpočtu. Stát zase vrátil zpět do SIPVZ prostředky, které z ní odtekly jinam, ale rozložil jejich čerpání do období delšího o jeden rok. Některá média to chybně interpretovala jako prodloužení Internetu do škol až do roku 2006. Červené školy se konečně dočkají, ale také až v roce 2005 a 2006. (Česká škola, 04.11.2003)
Nový duch SIPVZ (1)
V průběhu měsíce října, a z části ještě dříve, se odehrála celá řada událostí, týkajících se průběhu a dalšího vývoje Státní informační politiky ve vzdělávání. Je jich dokonce tolik, že se „nevejdou“ do jednoho článku. Proto dnes začíná malý improvizovaný seriál, který se bude snažit nastínit jejich podstatu. (Česká škola, 29.10.2003)
Trestní oznámení ministerstva školství ...
Každý den se nyní objevují další události, zprávy a prohlášení, dále vyostřující situaci kolem SIPVZ alias Internet do škol. Především generální dodavatel pak nešetří energií, a přestože se jej trestní oznámení primárně netýkají, vyrazil do mediálního boje. Na podstatné momenty současného dění se podívejme podrobněji. (Česká škola, 20.08.2003)
SIPVZ: Proč vlastně NKÚ podává trestní oznámení?
Již v úterý proběhlo médii, že Nejvyšší kontrolní úřad podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil finanční škody v projektu SIPVZ alias Internet do škol. Na včerejší tiskové konferenci k tomuto oznámení podali lidé z NKÚ vlastní komentář. I po něm však zůstává vtíravá otázka: trefil vlastně NKÚ tu pravou hlavičku hřebíku? (Česká škola, 14.08.2003)
Projekt PIII - co zjistil NKÚ?
Kontrolní závěr NKÚ, hodnotící realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání, se zabývá všemi jejími částmi. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co říká o projektu PIII - Infrastruktura. Ačkoli se nevyjadřuje k adekvátnosti ceny za jednotlivá SKP, která je rozhodující částí nákladů v PIII, přesto přináší mnohá zajímavá zjištění. (Česká škola, 22.07.2003)
Internet do škol: co zjistil NKÚ?
Nejvyšší kontrolní úřad již vydal svůj kontrolní závěr k realizaci Státní informatiky ve vzdělávání. Prvotní výtkou je zřejmě konstatování, že v letech 2001 a 2002 se tato realizace odchýlila od vládou schválených podmínek, a to v neprospěch plnění cílů jednotlivých projektů. Na to pak navazují další konkrétní výtky, týkající se i dodržování zákonů a rozpočtových pravidel. (Česká škola, 19.07.2003)