Počítače a operační systémy
2011: rok, kdy počítače přestanou být počítači
Podle předpovědí společnosti Deloitte v roce 2011 poprvé převáží počet prodaných „ne-počítačových“ zařízení nad těmi „počítačovými“. Prosadí se i tablety. (Lupa, 24.01.2011)
Intel Insider: DRM zadrátované přímo v CPU?
Je to zabudováno přímo v procesoru, chrání to obsah před neoprávněným přehráváním a kopírováním, ale prý to není DRM. Co to tedy je? Služba pro spotřebitele! (Lupa, 10.01.2011)
25 let PC: bylo i NC
Za první čtvrtstoletí své existence se osobní počítač PC dočkal několika mutací, či přímo alternativ. Asi nejradikálnější odklon od jeho původní koncepce představoval počítač NC, alias Network Computer. Ale moc neuspěl. (digiweb, 15.08.2006)
Od počítače k terminálu, od monolitických aplikací k webovým službám
Přehled vývoje výpočetní techniky: střediskové počítače a terminály, osobní počítače, počítačové sítě, mobilita, nezávislost na typu zařízení, interaktivita, sdílení času, monolitické aplikace, architektura klient/server, network computing a tzv. tenký klient, hostované aplikace, distribuované aplikace, webové služby. (Softwarové noviny, květen 2002)
Od distribuce informací po podnikové portály
Jak se vyvíjel způsob práce s informacemi: řešení na bázi distribuce informací, řešení na bázi zpřístupnění informací, push model, internetové portály, firemní portály, Novell Portal Services, Novell WebTop (Softwarové noviny, květen 2002)
Dvacet let osobních počítačů PC - jak se změnil svět?
V polovině letošního srpna se odehrálo jedno zajímavé výročí - osobní počítač PC oslavil své 20. narozeniny. Přesně 12. srpna roku 1981 totiž firma IBM představila veřejnosti svůj model IBM 5150. (Internet, září 2001)
Pentium 4 na kmitočtu 2 GHz!
Intel představil verzi svého procesoru Pentium 4, pracující s kmitočtem 2 GHz. Ohlásil i další související změny, například možnost používat spolu s tímto procesorem klasické paměti SDRAM místo dosud výlučných RDRAM a nepříliš populární sběrnice Rambus. Na světě jsou již i první PC na 2 GHz a ohlášeno bylo také zajímavé zlevnění pomalejších verzí Pentií 4. (Lupa, 30.08.2001)
Případ tenkého klienta
I v oblasti počítačů a jejich architektury dochází k vývoji, který je možné přirovnat ke skokům od jedné zdi ke zdi druhé. Teprve časem pak dochází k určitému vystřízlivění a ke hledání zlaté střední cesty, která nejlépe vyhoví tomu co je doopravdy třeba řešit. Stejné je tomu i u tzv. tenkých klientů, které jsou jednou takovou "zdí". I tencí klienti byli svého času velkým šlágrem, ale v současné době se od nich kyvadlo vývoje zase poněkud odvrací, ve snaze najít vhodnou rovnovážnou polohu. (Softwarové noviny, březen 2001)
eDress, aneb: oblečte si svůj počítač!
Počítače budoucnosti budeme nosit přímo na těle, jako součást našeho oblečení. První vlaštovky byly k vidění na CeBiT-u 2000. (Novinky, 3.3.2000)
Boxware vs. supportware
Je budoucnost v prodeji krabicového softwaru, nebo v jeho poskytování zdarma a prodeji podpůrných služeb? Software602 sází na druhou alternativu. (Novinky, 27.1.2000)
Transmeta a její Crusoe
Po pěti letech přísného utajování je konečně známo, na čem pracovala tajemná firma Transmeta: jde o nový druh mikroprocesoru nazvaného Crusoe, který by mohl způsobit skutečnou revoluci v mobilních zařízeních (Novinky, 24.1.2000)
Nový NetWare 5.1 se už prodává!
Už i na český trh byl slavnostně uveden nový NetWare 5.1. V čem je tento produkt skutečně nový a k čemu je určen? (Novinky, 21.1.2000)
Není set-top box jako set-top box
O jednoúčelových zařízeních, která se připojují k TV přijímačům a umožňují připojovat se k Internetu a pracovat s ním. také o standardu ATVEF pro jednosměrnou komunikaci s Internetem (CHIP, 6/99, rubrika: Internet),
Quo vadis, NC?
o historii, současnosti a perspektivách síťových počítačů. Napsáno pro speciální přílohu CHIPweeku ke ComNetu 97, na kterém síťové počítače měly být zvýrazněným tématem. (CHIPweek 22/97)
Softwarové rádio - hudba daleké budoucnosti?
o snahách realizovat rozhlasový přijímač jako softwarovou funkci (ISDN, 11.5.1999)
Sága rodů LAN a WAN
rozsáhlý přehledový článek o vývoji počítačových sítí, od dávkového zpracování až do současnosti. SWN 8/97
Quo vadis, NC?
o historii, současnosti a perspektivách síťových počítačů. Napsáno pro speciální přílohu CHIPweeku ke ComNetu 97, na kterém síťové počítače měly být zvýrazněným tématem. (CHIPweek 22/97)

Počítače a sdělovací technika
téma týdne věnované historii sdělovací techniky a jejímu vztahu k počítačům (1994)
Na počátku byla myšlenka
téma týdne věnované počátkům výpočetní techniky, prvním počítačům a von Neumannově architektuře (1994).
Komunikace na PC
téma týdne věnované nejrůznějším aspektům počítačových komunikací, zejména s ohledem na počítače PC (1994)
Principy počítačů
Základní kurz architektury počítačů (kurzovní přednáška na MFF UK)
Základy mikroprocesorové techniky
Úvodní kurz, vytvořený kolem roku 1989. Zabývá se principy mikroprocesorové techniky, podrobněji popisuje nejznámější 8-bitové mikroprocesory a začínající 16 a 32-bitové mikroprocesory od firmy Intel.
Programování v asembleru i8086
Přednáška, zaměřená na celkovou filosofii programování v asembleru 16-bitového mikroprocesoru i8086, a se zvláštním zřetelem na propojení asemblerských programů s programy psanými ve vyšším programovacím jazyku (konkrétně Turbo Pascalu 5.5).