Vyšlo v příloze Softwarových novin, březen 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0300001.php3

Případ tenkého klienta

I v oblasti počítačů a jejich architektury dochází k vývoji, který je možné přirovnat ke skokům od jedné zdi ke zdi druhé. Teprve časem pak dochází k určitému vystřízlivění a ke hledání zlaté střední cesty, která nejlépe vyhoví tomu co je doopravdy třeba řešit. Stejné je tomu i u tzv. tenkých klientů, které jsou jednou takovou "zdí". I tencí klienti byli svého času velkým šlágrem, ale v současné době se od nich kyvadlo vývoje zase poněkud odvrací, ve snaze najít vhodnou rovnovážnou polohu.

Chceme-li se na vývoj v oblasti počítačů dívat stylem naznačeným v podtitulku, tedy jako na postupné přeskoky mezi dvěma extrémy resp. zdmi, s následným ustalování v rovnovážné poloze, je vhodné si nejprve naznačit, co přesně motivuje "přeskok" od jednoho extrému k druhému. Tím si současně vytvoříme potřebný základ pro docenění toho, v jakém smyslu nyní dochází k odklonu i od druhého extrému a ke hledání rovnovážné polohy.

Pořizovací vs. průběžné náklady

Vývoj v oblasti osobních počítačů je charakteristický neustálým růstem jejich "výpočetní síly", zahrnující jak výkon procesoru, tak i objem paměti, velikost pevných disků atd. Zajímavé je, že tento vývoj směrem k větší výkonnosti je vcelku kompenzován poklesem v oblasti cen - nové a výkonnější počítače nejsou (alespoň v prvním přiblížení) dražší než dřívější méně výkonné počítače, a celková cenová hladina dokonce spíše klesá. V oblasti programového vybavení je situace poněkud diferencovanější, ale aspoň v oblasti operačních systémů je situace víceméně obdobná - schopnosti operačních systémů rostou, ale jejich cena zůstává na víceméně srovnatelné úrovni. Poněkud jiná může být situace v oblasti aplikací, kde ale panuje velká různorodost - některé aplikace jsou velmi drahé, jiné naopak velmi levné až zcela zdarma. Zajímavá je také skutečnost, že neustále rostoucí možnosti hardwaru jsou kompenzovány neustále rostoucími požadavky softwaru, a to jak systémového, tak i aplikačního.

Celkově lze konstatovat, že v oblasti jednorázových nákladů na pořízení hardwaru a softwaru nedochází k žádným převratným změnám - alespoň ne tak velkým, aby si vynutily nějakou zásadnější změnu koncepce a způsobu fungování osobních počítačů. Diametrálně odlišná je ale situace u nákladů průběžného charakteru, nutných pro skutečné provozování osobních počítačů, tak aby svým uživatelům poskytovaly takové služby, jaké poskytovat mají. U těchto nákladů dochází k výraznému nárůstu, a to dokonce tak velkému, že si již vynutil razantnější zásah v podobě změny koncepce a způsobu fungování osobních počítačů. Pokud se vrátíme zpět k metafoře s přeskokem od jednoho extrému k druhému, je právě zde nutné hledat motivační faktor, který způsobil přeskok z první extrémní polohy do druhé.