Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3552.php3

Nový NetWare 5.1 se už prodává!

Včera byl slavnostně zahájen prodej nového NetWaru 5.1 na českém trhu. V čem je tento produkt skutečně nový a k čemu je určen?

Pro správné pochopení toho, co je nový Netware 5.1 zač, je vhodné se vrátit maličko do historie. Kdysi dávno, alespoň podle měřítek světa počítačů, uživatelé "zesíťovaných" počítačů toužili zejména po možnosti sdílení souborů a periferií, hlavně tiskáren. Tehdy jim velmi dobře vyhověl systém Novell NetWare, který byl (alespoň podle mého názoru) ve své době zdaleka nejlepším řešením pro file serving (neboli pro centralizované sdílení souborů na dedikovaných souborových serverech) i pro print serving (tisk na sdílených tiskárnách).

Ovšem vývoj šel dál a uživatelům přestalo stačit pouhé sdílení souborů a tiskáren. Začali se zajímat o to, zda by bylo možné provozovat na centrálních serverech také různé aplikace, od systémových až po vysloveně uživatelské záležitosti. Na platformě NetWare to skoro od začátku možné bylo, ale nebylo to snadné ani výkonné a spolehlivé. Příslušné aplikace musely být vyvinuty v podobě velmi proprietárních modulů NLM (NetWare Loadable Module), ke kterým existovalo jen poměrně málo vývojových nástrojů.

Slabá byla i celková podpora pro vývojáře ze strany Novellu. Důvod byl nasnadě - sama firma nepovažovala provozování aplikací na NetWarových serverech za něco, k čemu by tyto servery byly určeny. Velmi lapidárně to vyjádřil tehdejší šéf (CEO) Bob Frankenberg, který řekl, že "Novell není firmou produkující aplikační servery."

Absence podpory pro provozování aplikací nejspíše byla hlavním důvodem, proč dříve jednoznačně kralující NetWare začal postupně ztrácet pozice, které naopak začaly dobývat MS Windows. Novell si tuto skutečnost záhy uvědomil a pokusil se o dosti netradiční řešení - jsa ještě na vrcholu své síly a finanční moci, koupil Unix (podrobněji viz např. zde). Představu měl nejspíše takovou, že skloubí obě platformy tak, aby výsledek převzal to nejlepší z obou: robustní a výkonný file a print serving z NetWaru, a robustní prostředí pro provozování aplikací z Unixu. Konkrétním výsledkem byl systém UnixWare, který ale příliš velkou díru do světa neudělal.

NetWare jako aplikační platforma

Snaha o skloubení NetWaru s Unixem se s postupem času ukázala jako nepříliš schůdná a Novell později zvolil jinou cestu. Nejprve přidával do svého NetWaru různé "hotové" aplikace (například různé databáze, servery internetových služeb atd.), a teprve v nepříliš dávné době našel vhodnou platformu pro nejrůznější uživatelské aplikace. Touto platformou je Java, resp. prostředí pro provozování aplikací vytvořených v Javě. Zřejmě nejvýznamnější charakteristikou nového NetWaru 5.1 je právě zahrnutí dostatečně propracované, robustní a hlavně "všestranně vybavené" podpory vývoje a provozování javovských aplikací přímo na serverech.

Nejde přitom o původní řešení Novellu, ale o zaintegrované řešení třetí strany, konkrétně o produkty řady WebSphere firmy IBM (podrobněji zde). Podporu provozování aplikací zajišťuje IBM WebSphere Application Server 3.0 (ve verzi Standard Edition), který se ve verzi 5.1 stává standardní součástí NetWaru.

Takto vypadá krabice s novým NetWarem 5.1 (z tiskovky k zahájení jeho prodeje)

Důležité přitom je, že podpora uživatelských aplikací nekončí pouhou možností je provozovat - v novém NetWaru jsou zahrnuty i vývojové prostředky z rodiny WebSphere, konkrétně IBM WebSphere Studio 3.0 (ve verzi Entry Edition). Součástí tohoto vývojového prostředku jsou například produkty Visual Page Designer for HTML a Visual Age for Java.

Nejen podpora aplikací

Přidání robustní aplikační podpory, určené i pro náročné mission-critical aplikace a doplněné o vývojové prostředí a prostředky, je možné považovat za hlavní kvalitativní změnu v novém Netwaru. Vedle ní je ale zde i řada dalších vylepšení, které však již nejsou tak radikálně nové a staví na evolučním vývoji toho, v čem byl Novell a jeho NetWare tradičně silný.

Kromě celkové robustnosti samotného NetWaru to jsou hlavně adresářové služby, které za sedm let své existence již dokázaly náležitě "uzrát". Jejich nejnovější podoba, NDS verze 8, je již označována jako eDirectory. Od dřívějších, velmi úspěšných adresářových služeb NDS (Novell Directory Services) se liší především svým zaměřením - jde o řešení, ze kterého je "ořezáno" všechno proprietární a výsledek je zaměřen hlavně na podporu poskytování služeb s "prefixem e" - tedy například služeb ecommerce.

Jen pro představu, co je tím míněno: například poskytovatelé obsahu s mnoha a mnoha uživateli si v takovémto eDirectory mohou uchovávat údaje o jednotlivých uživatelích (například údaje potřebné pro personalizaci poskytovaných služeb, různé certifikáty a další "osobní" údaje). Známo je již také jedno významné referenční nasazení: americká CNN se rozhodla využít služeb eDirectory pro personalizaci svého zpravodajství (tj. v eDirectory si uchovává údaje o tom, co a jak se ten který uživatel chce dozvídat ve svém personalizovaném zpravodajství).

Zaměřeno na e-služby

Nový NetWare 5.1 je svým dalším vybavením celkově zaměřen na poskytování služeb souvisejících s Internetem, resp. s intranety. Dokládá to i následující výčet toho, co všechno najdete jako součást NetWaru 5.1 (úplný výčet zde):

  • NetWare Enterprise Web Server, pro vystavování WWW stránek
  • NetWare News Server pro podporu síťových news, resp. diskusních skupin USENETu
  • NetWare FTP Server pro "vystavování" souborů
  • NetWare Multimedia Server pro "pouštění" multimediálních pořadů (generování tzv. proudů, např. ve formátech MP3 a RM)
  • NetWare Web Search Server pro potřeby vyhledávání
  • Novell Certificate Server 2.0 pro podporu zabezpečené komunikace a další
Nově zařazena je i výkonná podpora správy celého NetWaru z prostředí Webu (celý "management portál"). Ze zaintegrovaných produktů třetích stran je vhodné jmenovat například pětiuživatelské verze Oracle8i and Oracle WebDB.

Jaká je perspektiva?

Nový NetWare 5.1 přichází na trh (je skutečně prodáván, v ČR od včerejška, tj. od 20. 1. 2000) dříve než nové Windows 2000, které jsou zatím teprve ve stádiu výroby. Přitom Windows 2000 také chtějí být robustní a výkonnou platformou a zdaleka nejsou jediným konkurentem nového NetWaru - dalším je například Solaris od Sunů, a zapomínat nelze ani na Linux. Bude jistě velmi zajímavé sledovat, jak dopadne nadcházející "souboj o aplikační platformu", ve kterém budou rozhodovat jak přednosti produktů a schopnosti jejich producentů, tak i nejrůznější nedostatky a neschopnosti.

Samozřejmě se objevují již i první "nálezy" nedostatků nového NetWaru. Například v testech PC Week Labs došli k závěru, že verze 5.1 sice zlepšuje využitelnost NetWaru coby platformy pro nasazování aplikací (ze "slabé" na "tolerovatelnou"), ale jinak postrádá dostatečné přednosti jak vůči Windows, tak i vůči Solarisu. Podle závěrů PC Weeku není NetWare 5.1. natolik jiný či dostatečně výkonný, aby dokázal změnit názor těch, kteří se již chystají přejít na Windows 2000. Další kritické hlasy (např. zde) se ozývají vůči malé škálovatelnosti, zejména pokud jde o podporu víceprocesorových řešení.

Jeden z kritičtějších článků, který prozatím neshledává významnější důvody pro upgrade na nový NetWare 5.1., dokonce končí otázkou:

Není to příliš málo a příliš pozdě?