Státní informační politika
Priority a první kroky nové vlády
Jakým způsobem přistupuje nová koaliční smlouva k oblasti ICT a eGovernmentu? V jakých projektech chce pokračovat a k čemu chce využít datové schránky? Proč se měnila hned první tisková zpráva nového ministra vnitra? Kdo bude na vnitru nově odpovídat za informatiku a eGovernment? Nebude nový náměstek pro informatiku více státním tajemníkem, který fakticky řídí celý resort? (Lupa, 19.07.2010)
Je český eGovernment v ohrožení?
Přesně měsíc před ostrým startem datových schránek a jen pár dní před velkou post-invexovou konferencí, na které měl být hlavní hvězdou, odchází ze svého postu náměstka na ministerstvu vnitra i hlavní protagonista revolučních změn v českém eGovernmentu, Zdeněk Zajíček. Zda a jak to ovlivní datové schránky i další projekty z oblasti eGovernmentu, zatím není jasné. (Lupa, 02.10.2009)
Stalo se: datové schránky v poločase
Po necelých dvou měsících provozu datových schránek jich bylo zřízeno cca 267 tisíc, což není ani polovina z původně odhadovaných cca 600 tisíc. V počtu aktivací vedou fyzické osoby s cca 30 % aktivovaných schránek. Orgány veřejné moci jsou na necelých 3 % a třeba exekutoři jsou na ideální nule, bez jediné aktivace. (Lupa, 31.08.2009)
Datové schránky: přihlašujeme se s certifikátem
Základní varianta přístupu k datovým schránkám přes jejich webové rozhraní, jen na základě jména a hesla, je sice nejjednodušším možným řešením, ale také nejméně bezpečnou variantou. Jak vypadá a jak funguje bezpečnější varianta, využívající uživatelské certifikáty? Jaké má pravidla, a jaké jsou její úskalí a nástrahy? (Lupa, 12.08.2009)
Stát a Internet
Vztah českého státu k Internetu má hned několik různých aspektů. Jedním z nich je zasahování státu do fungování Internetu a jeho řízení, dalším pak podpora jeho rozvoje a ještě dalším pak třeba stát jako velký uživatel Internetu a jeho služeb. A určitě bychom mohli ještě najít další a další aspekty. (Lupa, 22.12.2006)
Jaké bylo eČesko 2006?
Ministerstvo informatiky ČR vyhodnotilo plnění konkrétních úkolů ze Státní informační a komunikační politiky (přezdívané také eČesko 2006). Míra splnění vychází na cca 75%. Je ale výsledek skutečně tak optimistický? (digiweb, 11.07.2006)
Národní broadbandová strategie, verze 2.0
Ministerstvo informatiky zveřejnilo aktualizovaný návrh národní broadbandové strategie, alias Národní politiky pro vysokorychlostní přístup. Nový je větší akcent na podporu obsahu, a pak zapracování návrhů na daňové úlevy pro broadband. Nikoli ovšem cestou úplného osvobození broadbandu od DPH, jak požaduje ČSSD. To už vzdávají i Poláci. (Lupa, 06.12.2004)
K broadbandu přes daňové úlevy?
Dva různé návrhy, jak podpořit rozvoj broadbandu cestou daňových úlev, po počátečním neúspěchu znovu ožívají. Ministerstvo informatiky zřejmě zahrne svůj návrh do aktualizované verze národní broadbandové strategie, a APVTS se pokusí znovu prosadit svůj návrh přímo v Poslanecké sněmovně. Jaká je podstata obou návrhů a v čem se liší? Jakou mají šanci na úspěch? (Lupa, 03.11.2004)
Daň z příjmu: už také on-line
O možnosti podávat přiznání k dani z příjmu čistě online, po Internetu, se mluví snad od začátku dostupnosti elektronického podpisu. Prakticky realizovány však byly zatím jiné agendy - přiznání k DPH, k silniční dani, k dani z nemovitosti apod. Teprve teď, ve vší tichosti a bez halasného PR, došlo i na daň z příjmu pro právnické i pro fyzické osoby. (Lupa, 26.10.2004)
ISSS: ve znamení koncepcí
Konference "Internet ve státní správě a samosprávě" proběhla letos již posedmé, a nesla se ve znamení nových koncepcí: ministr Mlynář představil vládou nedávno schválenou Státní informační a komunikační politiku. Představitelé ODS zase prezentovali svou "alternativu k současnému stavu informatiky a telekomunikací", a chtějí provést totální audit a následný reinženýring výkonu státní správy. (Zive, 05.04.2004)
Služby e-governmentu: vize a realita
Plány ČR v oblasti e-governmentu jsou ambiciózní, ale realita podle průzkumů nedosahuje ani průměru zemí, přistupujících k EU. Jaké vůbec jsou naše priority a vize, co již je k dispozici a jak vychází konkrétní srovnání ČR s ostatními zeměmi? O jaké agendy mají lidé zájem více, a o jaké méně? (Zive, 16.03.2004)
Jak se u nás využívají e-agendy?
Od března 2003 u nás existuje možnost podávat přiznání k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí i vyřizovat některé další agendy čistě elektronickou cestou, s využitím elektronického podpisu. Jak jsou tyto možnosti doopravdy využívány? K dispozici jsou konkrétní čísla za rok 2003, a trendy jsou docela povzbudivé. Nejvíce využívána je možnost podat přiznání k DPH. (Lupa, 19.01.2004)
Jak dál s portálem veřejné správy?
Ministerstvo informatiky představilo dvě nové služby portálu veřejné správy (obchodní věstník a možnost nahlížení do katastru nemovitostí), a také způsob provozního zajištění portálu, skrze společnost TestCom Servis. Další službou, která by mohla být spuštěna někdy na pomezí prvního a druhého kvartálu, je daňové přiznání právnických osob. Otevírá se také možnost k alespoň částečnému samofinancování provozu portálu. (Zive, 14.01.2004)
Zákon o (některých) službách informační společnosti, verze 2.0
Nová verze návrhu zákona, který upravuje problematiku spammingu, poskytování přístupu a hostingu, vstoupila do mezirezortního připomínkového řízení. Přináší upřesněné definice, zapracovává vazbu na Evropskou unii, ale zahrnuje také některé nové požadavky. Ne všechny změny jsou ale změnami k lepšímu. (Zive, 27.10.2003)
Státní informační a komunikační politika - III.
Stát hodlá bojovat s hrozbou problému digital divide a pomáhat lidem v získání a udržení informační gramotnosti mj. i daňovými úlevami pro domácí počítače a připojení k Internetu. Informatizaci škol navrhuje řešit na jiných principech než dosud. Cílem je dosáhnout evropský průměr vybavenosti a připojení, a udržet jej. (Lupa, 16.10.2003)
Státní informační a (tele)komunikační politika - II.
Dostupné a bezpečné komunikační služby mají v návrhu nejvyšší prioritu. Rozvíjet je má především privátní sektor, stát k tomu chce vytvářet vhodné podmínky. Akcentována je potřebnost širokopásmových služeb, počítá se s vytvořením samostatné "Národní širokopásmové strategie". Návrh obsahuje i národní definici broadbandu. (Lupa, 15.10.2003)
Státní informační a (tele)komunikační politika I.
Nový návrh se hlásí k tzv. lisabonskému procesu, k naplnění dosud nesplněných závazků z eEurope+, a zejména k rozpracování úkolů z koncepce eEurope 2005. Vláda přitom chápe ICT jako příležitost a šanci k nastartování nového a dlouhodoběji udržitelného rozvoje společnosti, založené na znalostech Jaké tedy jsou hlavní priority návrhu? (Lupa, 13.10.2003)
Mlynář: přestávám věřit...
Ministerstvo informatiky představilo důležitý zákon o službách informační společnosti, zabývající se mj. problematikou spammingu a odpovědností providerů za obsah. Vladimír Mlynář se v odpovědi na dotazy novinářů vyjádřil i k současné situaci kolem přístupu k Internetu a k nadcházejícímu termínu 23. září, které stanovil jako deadline. (Lupa, 19.09.2003)
Portál veřejné správy odstartuje za měsíc
Dlouho očekávaný portál veřejné správy se dočkal zahájení zkušebního provozu. Řádný provoz, pro nejširší veřejnost, odstartuje v říjnu, během Invexu. Obsah portálu se bude postupně rozšiřovat, zpočátku bude nabízet adresář veřejné správy, platné verze zákonů, návody pro řešení životních situací, a umožní i některá podání on-line cestou. (Lupa, 15.09.2003)
Jak se daří Národnímu programu počítačové gramotnosti?
Za první tři měsíce byla proškolena zhruba třetina účastníků, plánovaných na celý rok. Převažují mezi nimi lidé od 40 do 60 let, nejvíce je žen. Motivací k účasti je hlavně lepší pracovní uplatnění. Rozšiřuje se počet kurzů (o práci s textem, tabulkami a procvičování), chystá se elektronický podpis. Ministerstvo informatiky chce pro financování využít strukturální fondy EU. (Lupa, 19.05.2003)
ICT: konvergence koncepcí
Konvergence informačních technologií a telekomunikací je obvykle chápána jako záležitost veskrze technologická. Pravdou ale je, že uvádění těchto "konvergovaných" technologií do života vyžaduje i určitou součinnost státu a jeho orgánů, přinejmenším na úrovni tvorby legislativního prostředí a celkového přístupu k této problematice. Jak tomu bylo a je v ČR? (doplnit, 1.10.2002)
Jaké bude nové ministerstvo informatiky?
Mělo by převzít informatiku, telekomunikace, poštovní služby a také elektronický podpis. Vzniknout by mělo přeměnou z dosavadního Úřadu pro veřejné informační systémy, ostatní kompetence by mělo převzít od Ministerstva dopravy a spojů České republiky a od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vše k 1. 1 .2003. (Lupa, 25.09.2002)
Doménová revoluce ve veřejné správě?
Koncem loňského roku se sdružení CZ.NIC rozhodlo svěřit pět domén druhé úrovně (gov.cz, edu.cz, mil.cz, org.cz a int.cz) Úřadu pro veřejné informační systémy. Nyní ÚVIS přichází se standardem, který říká, jak by tyto domény měly být využity. Dojde k přeadresování celé veřejné správy do domény gov.cz? (Lupa, 29.07.2002)
Informační a telekomunikační politika konečně dohromady
Avizované sloučení Státní informační politiky a Národní telekomunikační politiky je konečně na světě v podobě návrhu k veřejné diskusi. Lacinejší Internet a telekomunikační služby však na rozdíl od koncepce eEurope+ nejsou prioritou. (VIP Park, 08.07.2002)
Jak jsme na tom s budováním informační společnosti?
Podle včera vydané "první zprávy o pokroku" v realizaci eEurope+2003 jsme zhruba na průměru kandidátských zemí, pokud jde o většinu sledovaných ukazatelů. Ale například podklady o vybavenosti našich škol počítači a Internetem jsme vůbec nestihli dodat včas. (Lupa, 04.06.2002)
Zlatý padák už nebude utajován
Podmínky exkluzivní zakázky Českého Telecomu pro celou veřejnou správu budou zveřejněny. Rýsují se již také obrysy technického řešení. Pro hlasové služby vzniká zvláštní VPN (virtuální privátní sítě), a pro datové přenosy obdobný privátní intranet jako pro projekt Internet do škol, s centrálním připojením na veřejný Internet. (Lupa, 29.04.2002)
Internet do škol: změna ve financování?
Úřad pro veřejné informační systémy navazuje spolupráci s MŠMT na vzdělávacích projektech. Jedním z konkrétních důsledků je významná změna ve způsobu financování projektu Internet do škol. Vydělají na tom školy, nebo naopak školství ze svých prostředků zadotuje projekty Akčního plánu, na které nejsou peníze? (Lupa, 26.02.2002)
ÚVIS chce diskutovat
Úřad pro veřejné informační systémy se rozhodl zveřejnit koncepční návrhy některých svých projektů, s cílem iniciovat k nim veřejnou diskusi. Ta ale nebude vždy zcela veřejná, nejspíše se nebude týkat všech projektů - a dosud není přístupná. (Lupa, 25.02.2002)
Je cosi shnilého ve státě ICT
Ačkoli náš stát neřídí Internet, a dnes už bezprostředně ani telekomunikace, přesto je kritizován za to, co v této oblasti dělá či naopak nedělá. Nejnověji vyjadřuje své znepokojení i České fórum pro informační společnost, které poukazuje na disproporci mezi závazky a reálnými činy vlády v oblasti Internetu. (Lupa, 22.02.2002)
Zlatý padák se otevřel!
Český Telecom včera podepsal smlouvu s vládou ČR na vybudování a provozování Komunikační infrastruktury ISVS. Znamená to, že připojí a propojí všechna ministerstva, centrální orgány, krajské úřady, obecní úřady, úřady práce, finanční úřady, školy, knihovny apod., a bude jim poskytovat hlasové a datové služby. (Lupa, 24.10.2001)
Zásadní objev na Invexu: Konvergence politik!
Na jedné z doprovodných akcí letošního Invexu poprvé zazněla informace o tom, že by mělo dojít k sjednocení národních koncepcí v oblasti telekomunikací a informační společnosti. Iniciativa zřejmě pochází z resortu Ministerstva dopravy a spojů (MDS ČR) a první "konvergovaná politika" by se mohla objevit v červnu 2002. Že už bylo načase! (Lupa, 17.10.2001)
Jak to vypadá s penězi na státní informační politiku
Jsou v připravovaném státním rozpočtu na rok 2002 finance na státní informační politiku? Odpověď záleží na úhlu pohledu. Optimista může říci: z požadovaných šesti miliard jsou zajištěny miliardy tři. Pesimista zase může tvrdit: příští rok nebude na SIP ani koruna a mnoho projektů Akčního plánu bude muset být zastaveno. (Lupa, 17.09.2001)
Co nás čeká v eEurope+?
Evropská unie chce, abychom výrazně přidali v budování tzv. informační společnosti. Mimo jiné požaduje, abychom značně zlevnili přístup k Internetu a k dalším telekomunikačním službám a učinili je dostupné každému. Perličkou je i to, že veřejný sektor má podporovat používání softwaru s přístupným zdrojovým kódem. Vše vyplývá z Akčního plánu eEurope+. (Lupa, 28.06.2001)
Vytunelovaný Akční plán či přeskupené rezervy?
Budování informační společnosti a realizace SIP zřejmě nemají u vlády příliš vysokou prioritu. Proto když si nově zřízené kraje řekly o peníze na svou informatizaci, vláda sáhla právě do prostředků Akčního plánu. Na úkor informatizace krajů tak bylo zkráceno budování ISVS, zdravotnictví on-line, veřejných služeb knihoven a dalších. (Lupa, 21.05.2001)
Přidáme se k eEurope+?
Evropská unie má svou iniciativu eEurope. My máme svou Státní informační politiku, a spolu s námi mají obdobné koncepce i další země bývalé střední a východní Evropy. Na obzoru je určité sjednocení, v rámci nové iniciativy eEurope+ pro kandidátské země. (eArchiv, 19.5.2001]
Výzva podnikatelům: pomozte se státní informační politikou
Ministr Březina vyzývá k utvoření partnerství mezi podnikatelskou veřejností a veřejnou správou za účelem realizace státní informační politiky. Co je konkrétním obsahem výzvy a jak tomu rozumět? (Lupa, 18.7.2000).
Vláda rozhodovala o informační politice
Na svém zasedání dne 31.5.2000 vláda přijala Akční plán realizace SIP-u, rozhodla o tzv. centrální adrese, řešila jak rozdělí 250 milionů na státní informační politiku, a zvolila také nového šéfa ÚSISu. (Lupa, 5.6.2000).
Akční plán SIP: přesně do roka?
Akční plán realizace Státní informační politiky měl být přijat v září 1999. Nakonec byl přijat až na konci května 1999, téměř na rok přesně od schválení samotné Státní informační politiky, kterou rozpracovává do konkrétních projektů (Lupa, 31.5.2000).
Státní informační politika ve vzdělávání
pro realizaci státní informační politiky v oblasti vzdělávání byl připraven samostatný koncepční dokument, který byl také vládou schválen (Novinky, 13.4.2000)
Iniciativa eEurope a Státní informační politika ČR
Srovnání obou koncepcí po obsahové stránce. (Obec a finance, únor 2000)
České fórum pro informační společnost vznikne do konce roku
O aktivitách, které by měly vyústit ve vznik Českého informačního fóra - zejména o semináři, na kterém byly tyto aktivity představeny veřejnosti. (Novinky, 4.11.1999)
Osm priorit státní informační politiky
Strategický koncepční dokument "Státní informační politika", přijatý vládou koncem června 1999, obsahuje celkem 8 priorit. První z nich je vzdělávání. (Novinky, 28.6.1999)
Konečně nějaký pohyb na cestě k informační společnosti
Po letech aktivního ignorování začala naše státní správa přeci jen podnikat první faktické kroky na cestě k tzv. informační společnosti: byla založena Rada vlády pro státní informační politiku, vypracována národní koncepce (Státní informační politika), sestavuje se Akční plán a připravuje se České informační fórum. (Novinky, 23.6.1999)