Zamyšlení
Iniciativa eEurope a Státní informační politika ČR
srovnání obou koncepcí (Obce a finance 2/2000)
Liberalizace našich telekomunikací - kde je problém?
problematika nového návrhu telekomunikačního zákona (VIP Direct 2/2000)
Jak se bude porcovat?
O rozdělování výnosů za telekomunikační služby mezi telekomunikační operátory a providery Internetu (CHIP 9/99)
Konvergence, nebo naopak divergence?
O tom, že ve světě splývají (konvergují) informační a telekomunikační technologie, ale u nás se koncepce dalšího rozvoje v těchto oblastech připravují samostatně a nijak na sebe významněji nenavazují (CHIP, srpen 1999)
Internetový aktivismus
O prosazování se v Internetu, o slušnosti a ohleduplnosti, a o hledání korektní polohy mezi prosazováním a vnucováním se (CHIP, červenec 1999)
Dattel vs. SPT Telecom: O co tady jde?
O sporu mezi oběma telekomunikačními operátory o připojování internetových providerů a možnosti využívat zvýhodněný tarif Internet 99 (nepublikováno, květen 1999)
Jak to spolu souvisí?
O kriminalitě a Internetu, především z pohledu medializace problému kriminality a o tom, jak je "vina" přisuzována Internetu jako takovému, zatímco ve skutečnosti je viníkem vždy člověk. (CHIP, 4/99, rubrika: Internet),
Trendy českého Internetu
Zamyšlení nad vývojem českého Internetu, nad možnostmi jeho měření, nad údaji z tzv. hostcountu za ČR a okolní země a celosvětově. Dále o vývoji v jednotlivých kategoriích uživatelů (komutovaní uživatelé, uživatelé s trvalým připojením). (Telekomunikační revue, leden 1999)
Počítače a Internet: hrozba, nebo šance?
Zamyšlení nad přístupem lidí k počítačům, informačním technologiím a Internetu, a nad tím, jak se lidé staví k problémům on-line světa (Týden, květen 1998)
Ohlédnutí za rokem 1996, aneb: Myšlenka, která se prosadila
Zamyšlení nad myšlenkou síťových počítačů a windowsovských terminálů (CHIPweek 1/97)
K čemu má sloužit síťový počítač?
Zamyšlení nad některými technickými a funkčními aspekty síťových počítačů (CHIPweek 17/96)
Síťový počítač, aneb: Co na CeBIT-u k vidění nebylo
Zamyšlení nad současností a budoucností síťových počítačů (CHIPweek 16/96)
Svět podle Microsoftu?
Je směr, kterým se ubírá Microsoft, směrem k fungující jednoduchosti, nebo směrem k nefungující složitosti? Zamyšlení, které vyvolalo nemalou polemiku ... (CHIPweek 27/95)
Kam spěje síťový svět?
Zamyšlení nad tím, zda svět počítačových sítí a komunikací spěje spíše k fungující jednoduchosti, nebo k nefungující složitosti. Vyšlo jako součást přílohy "Trendy '95", před Invexem '95 (CHIPweek 23/95)
Vyčistili Augiášův chlév?
Zamyšlení nad návrhem zákona Communications Decency Act (CHIPweek, 13/95)
Sociální rozhraní není (jen) pro chudé duchem
Zamyšlení nad avizovaným produktem Microsoft Bob a podstatou tzv. sociálního rozhraní.
Proč míří české firmy na německý CeBit?
Zamyšlení nad účastí firmy GiTy na CeBIT-u 1995 (CHIPweek 1/95)