Články, publikované v ostatních titulech v roce 2001
Máme zelenou. Kdy bude bílá?
V současné době je dokončována Zelená kniha o elektronickém obchodu a počátkem listopadu by měla být předložena do vlády. Otázkou ale je statut a další osud této knihy - jde o definitivní materiál jehož doporučení se stát bude snažit implementovat? Nebo jde pouze o výchozí materiál k diskusi státu s privátním sektorem a teprve z této diskuse vzejde definitivní materiál (tzv. Bílá kniha)? (VIP Park, 31.10.2001)
Konvergence hlasu a dat
O konvergenci a konvergovaných sítích se tradičně mluví v souvislosti s komunikační infrastrukturou, schopnou přenášet hlas i data. V poslední době ale dochází k výrazné konvergenci i na úrovni služeb, jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky. (Hospodářské noviny, 9.10.2001)
Dvacet let osobních počítačů PC - jak se změnil svět?
V polovině letošního srpna se odehrálo jedno zajímavé výročí - osobní počítač PC oslavil své 20. narozeniny. Přesně 12. srpna roku 1981 totiž firma IBM představila veřejnosti svůj model IBM 5150. Nebyl to sice první kandidát na roli osobního počítače, ale byl prvním který byl takto označen (jako IBM PC, alias IBM Personal Computer), a který skutečně uspěl a stal základem celé široce rozvětvené rodiny počítačů, kterou dodnes označujeme jako "PC". Líčení technologických změn, které se za jeho dvacetiletého života odehrály, a které se nutně projevily i na jeho architektuře a výkonnosti, by samo o sobě stálo za zajímavý a poutavý článek. Nicméně ještě významnější byly změny ve způsobu, jakým lidé používají počítače, jak s nimi komunikují, jaké aplikace na nich provozují a za jakým účelem. Pojďme se tedy trochu poohlédnout za tím, jak se za oněch 20 let změnila počítačová scéna. (Internet, září 2001)
Telekomunikace - první otevřený půlrok
Od magického data 1.1.2001, kdy došlo k otevření našeho telekomunikačního trhu, již uplynulo plných šest měsíců. Je tedy na místě se poohlédnout za tím, co se za tu dobu událo na naší telekomunikační scéně. (Internet, červenec 2001)
HP INVENT: postupné naplňování internetové strategie
Před dvěma lety zformulovala firma Hewlett-Packard svou internetovou strategii (strategii e-služeb), kterou také začala postupně naplňovat. Nejnovějším přírůstkem je balík Netaction, zahrnující middleware na bázi J2EE a s podporou XML, určený pro vývoj, nasazení a provozování e-služeb. Současně došlo i k rozšíření dosavadního balíku HP OpenView tak, aby mohl být využit pro správu e-služeb a celého prostředí, ve kterém jsou tyto e-služby provozovány. (Softwarové noviny, červen 2001)
Elektronické podatelny
O podstatě a principech fungování elektronických podatelen, o nařízení vlády k e-podatelnám, o jejich vybavení, datových formátech atd. (veřejná správa on-line, 05/2001)
MŠMT vypsalo veřejnou soutěž na generálního dodavatele
Ministerstvo školství vypsalo dne 18.4.2001 obchodní veřejnou soutěž na generálního dodavatele v rámci realizace projektu státní informační politiky ve vzdělávání. Jak ale celé řešení projektu vypadá? Naplní se dosavadní signály, které vyvolaly spíše obavy a kritiku? (VIP Direct, 24.04.2001)
Jak šetřit při telefonování
Rozvaha o tom, čemu se vyhnout, pokud nechcete utrácet za telefonování více než je skutečně nutné. (Business World, duben 2001)
Případ tenkého klienta
I v oblasti počítačů a jejich architektury dochází k vývoji, který je možné přirovnat ke skokům od jedné zdi ke zdi druhé. Teprve časem pak dochází k určitému vystřízlivění a ke hledání zlaté střední cesty, která nejlépe vyhoví tomu co je doopravdy třeba řešit. Stejné je tomu i u tzv. tenkých klientů, které jsou jednou takovou "zdí". I tencí klienti byli svého času velkým šlágrem, ale v současné době se od nich kyvadlo vývoje zase poněkud odvrací, ve snaze najít vhodnou rovnovážnou polohu. (Softwarové noviny, březen 2001)
Kdy bude elektronický podpis?
Od prvního října loňského roku u nás platí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Znamená to, že od tohoto data se všichni můžeme podepisovat elektronicky všude tam,, kde jsme se až dosud museli podepisovat vlastnoručně, někdy dokonce i za přítomnosti notáře coby ověřovatele podpisu? Odpověď není ani kladná, ani záporná - je poněkud složitější. (Hospodářské noviny, 28.2.2001)
Umíte opravdu využívat Internet?
Rozsáhlejší přehledový článek o možných způsobech využití Internetu firmami - k čemu jim může být dobrý? Co vlastně od něj mohou firmy chtít? Jak se orientovat v nabídce internetových služeb? (Business World, únor 2001)
Jak jsme (ne)přišli k liberalizaci
První leden roku 2001 určitě byl významným dnem pro naše telekomunikace. Zapsal se do historie jako den otevření našeho telekomunikačního trhu. Ve skutečnosti je ale celá liberalizace poněkud dlouhodobější záležitostí - něco již bylo liberalizováno před datem 1.1.2001, a něco bude naopak liberalizováno poněkud později. (Kapitál, únor 2001)
Liberalizace telekomunikací po česku
Snad ve všech zemích, kde došlo liberalizaci telekomunikačního trhu, prakticky okamžitě poklesla cenová hladiny telekomunikačních služeb, zejména pak telefonních tarifů. U nás se ale tento efekt nedostavil, naše ceny po liberalizaci naopak ještě vzrostly. Proč u nás liberalizace zatím nezafungovala? (Internet, leden 2001)