Vyšlo v měsíčníku Internet, č. 7/2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0700003.php3

Telekomunikace - první otevřený půlrok

Vyšlo v Internetu č. 7/2001
Od magického data 1.1.2001, kdy došlo k otevření našeho telekomunikačního trhu, již uplynulo plných šest měsíců. Je tedy na místě se poohlédnout za tím, co se za tu dobu událo na naší telekomunikační scéně.

Počátek letošního roku sice byl dlouho očekávaným okamžikem, kdy došlo k otevření našeho telekomunikačního trhu, ale není správné se na něj dívat jako na okamžik, kdy se všechno definitivně změnilo a dostalo svou výslednou podobu. Právě naopak, liberalizace telekomunikací je proces, který sice má určité milníky, ale přesto probíhá postupně v čase. K některým krokům směrem k liberalizaci přitom již došlo dávno před 1. lednem 2001, a na mnohé významné milníky si teprve budeme muset počkat. Třeba na zavedení volby operátora, nebo na tzv. zpřístupnění místních smyček. Stejně tak je velmi pravděpodobné, že evropská unie, do které směřujeme, zaktualizuje svou telekomunikační legislativu a nás jako kandidátskou zemi přinutí tyto změny zapracovat i do našeho systému. Je tedy více než pravděpodobné, že nás poměrně brzy čekají významné změny v oblasti legislativy a celého regulačního rámce telekomunikací. Dnes ještě není možné odhadnout, zda se vše vyřeší novelou telekomunikačního zákona, nebo zda bude zapotřebí celý nový telekomunikační zákon - v každém případě je ale možné napevno počítat s tím, že půjde o urychlení celého procesu liberalizace telekomunikací, a nikoli o jeho zpomalení či dokonce zastavení.

Co bylo před 1.lednem 2001?

K mnoha významných krokům na cestě k liberalizaci telekomunikací u nás došlo již před magickým datem 1.1:2001. Nejznámější je asi udělování licencí na mobilní sítě GSM, které přineslo tolik kýžený efekt v podobě vzájemného soutěžení operátorů a poklesu cen. Stejně tak byly již dávno liberalizovány datové služby, a poměrně málo se ví, jak tomu bylo s Internetem - ten byl u nás liberalizován v polovině roku 1995, kdy tehdejší Eurotel přišel o exkluzivní licenci na poskytování veřejných datových služeb. Dalším významným momentem byl srpen 1999, kdy kauza internetové telefonie v podání služby Paegas Internet Call vyústila ve vydání Generálního povolení č. 22/1999. Tímto okamžikem u nás fakticky došlo k otevření trhu pevných hlasových služeb, protože na základě tohoto povolení je mohl poskytovat každý, kdo vedl alespoň část hovoru v datové podobě (technologií VOIP, Voice over IP). Nicméně naši budoucí alternativní operátoři s tím dopředu moc nepočítali a ve svých plánech se soustředili spíše na klasickou formu pevné telefonie - a tudíž čekali i na magické datum 1. ledna 2001.

Co se stalo k 1. lednu?

Datu 1. ledna 2001 předcházelo vydání nového telekomunikačního zákona (zákona č. 151/2000 Sb., s účinností od 1.7.2000), který nastavil základní mantinely pro budoucí fungování telekomunikačního trhu. Především umožnil udělit s určitým předstihem licence zájemcům o poskytování veřejných hlasových služeb. Tento předstih byl podstatně kratší než s jakým se dříve počítalo, a je pravdou že tato skutečnost sehrála svou roli - první alternativní operátoři sice získali své licence ještě na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu roku 2000, ale již nestihli uzavřít tolik potřebné propojovací dohody s dominantním operátorem, aby mohli fakticky vstoupit na trh.

Takže k 1.1.2001 se vlastně nestalo nic - formální monopol v oblasti hlasových služeb sice skončil, ale ještě nemohl být nahrazen faktickým působením konkurence.