Vyšlo v měsíčníku Internet, v lednu 2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0100005.php3

Liberalizace telekomunikací po česku

Snad ve všech zemích, kde došlo liberalizaci telekomunikačního trhu, prakticky okamžitě poklesla cenová hladiny telekomunikačních služeb, zejména pak telefonních tarifů. U nás se ale tento efekt nedostavil, naše ceny po liberalizaci naopak ještě vzrostly. Proč u nás liberalizace zatím nezafungovala?

Liberalizace telekomunikací je poměrně složitý proces, který sleduje určitý konkrétní cíl. Tím není odškrtnutí si jednoho z dalších bodů, které je třeba povinně udělat předtím, než nás pustí do nějaké uzavřené společnosti. Důvodem, proč dnes po celém světě dochází k liberalizaci telekomunikačního sektoru, je potřeba jeho rozvoje. Lidé totiž v poslední době pochopili, jak klíčový význam mají fungující, všeobecně dostupné a laciné telekomunikace na vývoj a prosperitu celé společnosti. Stalo se tak zejména v souvislosti s nástupem informačních technologií, které se s telekomunikacemi velmi dobře sžily, vzájemně se obohacují, posilují si své možnosti a dokonce začínají v určitém smyslu i splývat. Dnes již jde o záležitost skutečně celospolečenskou, protože se ukázalo, že se mění celá společnost. Ta dnes na sektor ICT doslova sází svou budoucnost i schopnost řešit nejrůznější ožehavé problémy včetně nezaměstnanosti atd. Ačkoli to často zní jako fráze, pravdou je, že celospolečenské změny jsou tak zásadní a hluboké, že má smysl hovořit o přeměně dosavadní industriální společnosti na společnost informační. Rozvoj telekomunikací a informačních technologií je pak vstupenkou do této nové informační společnosti - na tom, jak dobře či špatně a v jaké míře bude kdo schopen využívat informační a telekomunikační technologie, dnes doslova závisí budoucnost.

Proč je potřeba liberalizovat telekomunikace?

Jakkoli dnes informační technologie a telekomunikace konvergují k sobě navzájem, či dokonce začínají splývat, jejich postavení a historie jsou diametrálně odlišné. Informační technologie, alespoň v dnešním slova smyslu, jsou poměrně mladým oborem. Od začátku jsou "taženy" zejména privátním sektorem a až na pár nepříliš významných excesů se jejich rozvoj odehrával v otevřeném prostředí, přístupném všem hráčům kteří o to měli zájem - tedy v prostředí konkurence a volné soutěže, která se dokázala dobře postarat o náležitou dynamiku rozvoje.

Naproti tomu historie telekomunikací je mnohem delší a strastiplnější. Telekomunikace vznikly a vyvíjely se ve striktně uzavřeném prostředí, do kterého měl přístup obvykle jen jeden jediný "hráč", navíc za bedlivého dohledu státu. Bylo to dáno celou řadou důvodů. Mimo jiné tím, že telekomunikace byly chápány jako záležitost strategického významu, kterou není radno "pouštět z rukou" (proto bylo veškeré jejich provozování pod přísným dohledem státu, často i pod jeho přímým řízením). Potřeba rozvoje telekomunikací nebyla v dřívějších dobách zdaleka tak imperativní jako dnes, a stejně tak ještě lidé nebyli tolik přesvědčeni o účinnosti otevřeného trhu a působení tržních sil - proto byly telekomunikace provozovány v uzavřeném prostředí na monopolní bázi.

Převedení telekomunikací z jejich dosavadního "uzavřeného modelu fungování" do modelu otevřeného, s cílem podpořit tak jejich rozvoj, je dnes velkým imperativem. Právě tento převod je možné chápat jako podstatu dnes tolik frekventovaného pojmu "liberalizace telekomunikací".