Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s200.php3

Internetová telefonie

Cover story, která vyšla v Softwarových novinách č. 12/90 pod názvem Alternativní telefonování.


Obsah

Alternativní telefonování Jak funguje digitální přenos hlasu? Příklady alternativních způsobů telefonování
  1. Možnost volby mezi různými operátory veřejných pevných sítí
  2. Možnost volby mezi veřejnou a privátní pevnou sítí
  3. Možnost volby mezi pevnou a mobilní sítí
  4. Možnost volby mezi pevnou, mobilní a datovou sítí
  5. Možnost volby mezi veřejnou a privátní sítí, s vedení interních hovorů po datové síti
  6. Internetová telefonie stylem "z telefonu na telefon"
  7. Internetová telefonie stylem "z počítače na telefon"
  8. Internetová telefonie stylem "z počítače na počítač"
Konvergence H.323 Co chybí Internetu k dokonalosti? Ekonomika alternativního telefonování Příklady: