Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s207.php3

CTI - integrace počítačů a telefonů

Vzájemné prorůstání počítačů a klasické telefonie zdaleka není výhradní záležitostí internetové telefonie, či technologií VOIP obecně. Již poměrně dlouhou dobu dochází ke spolupráci počítačů a klasického telefonování pod praporem CTI (Computer Telephony Integration). Je ale dobré si zdůraznit, že zde jde pouze o "koncové zpracování" telefonního hovoru pomocí počítačů, v širokém spektru možných kombinací. Například od používání "počítačových" záznamníků, přes počítačem řízené konverzační systémy, až třeba po inteligentní směrování hovorů podle nejrůznějších kritérií a centra obsluhy volání. Podstatné ale je, že veškerá takováto integrace nijak nemění to, co je podstatné pro svět spojů - tedy faktické vedení telefonních hovorů skrz telefonní síť. To zůstává nadále v kompetenci světa spojů a hlavně v dosahu jeho tarifní politiky, a zejména pak zdrojů příjmu.

Integrace počítačů a telefonů začíná výrazněji "lézt do zelí" světu spojů až v okamžiku, kdy existují alternativní možnosti vedení telefonních hovorů, ať již díky existenci vzájemně alternativních telefonních operátorů nabízejících dálkové hovory, nebo díky možnosti směrovat některé telefonní hovory přes vlastní datovou síť. Pak je totiž rozhodnutí o volbě operátora plně na uživateli, který může brát v úvahu nejrůznější kritéria, samozřejmě včetně cenových.