Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s206.php3

Vzájemně alternativní služby klasických telekomunikačních operátorů

Ve výčtu možností volby, které mají uživatelé telekomunikačních služeb k dispozici, není samozřejmě možné zapomínat ani na "vnitřní" liberalizaci telekomunikačního trhu, a na existenci konkurence na tomto trhu. Tam, kde je trh skutečně liberalizován, může vedle sebe existovat více operátorů kteří poskytují stejnou "základní" službu klasické telefonie, přičemž uživatel si obvykle může vybírat mezi nimi "na větší vzdálenosti" - může se rozhodnout, komu svěří svůj dálkový hovor (zatímco v oblasti místních hovorů je takováto volba většinou předurčena druhem místní přípojky).

I tam, kde telekomunikační trh liberalizován ještě není, však mohou existovat určité možnosti volby - například mezi klasickou "pozemní" telefonii, a telefonií mobilní, například v rámci systému GSM. Tato situace nastává i u nás, kde provozování "pozemní" telefonie stále není liberalizováno, ale v oblasti mobilních telekomunikací už existuje konkurence, která dokázala ceny za hovory přes mobilní telefony výrazně snížit. Dnes je u nás v mnoha případech výhodnější telefonovat meziměstsky či mezistátně právě přes mobilní telefony.

Příslušnou volbu mezi těmi možnostmi, které pro něj připadají v úvahu, si samozřejmě každý uživatel může zajistit sám, a sám tak optimalizovat své telefonní účty. Může ale tuto funkci svěřit i automaticky fungujícím zařízením, která pak sama zajišťují tzv. Least Cost Routing (LCR, doslova: směrování podle nejmenších nákladů). Takováto optimalizující zařízení mohou mít mnoho různých provedení - mohou to být zcela samostatná zařízení, nebo mohou být zaintegrována v zařízeních "počítačového typu" (např. v inteligentních směrovačích či přímo celých telefonních serverech), ale stejně tak mohou být zaintegrována do zařízení "telefonního typu" (do telefonních ústředen, zejména pobočkových).