Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s205.php3

Co je IP telefonie?

Technologie VOIP (Voice over IP) je samozřejmě možné nasadit i mimo Internet, obecně všude tam kde lze provozovat protokol IP. Tedy například i v sítích privátních či poloprivátních. Pak se jedná o tzv. IP telefonii, která by měla být obecnějším pojmem než telefonie internetová (protože internetová telefonie je zvláštním případem IP telefonie, ale nikoli naopak).

Příkladem využití IP telefonie může být řešení, které se stále častěji objevuje u firem vlastnících geograficky dislokované pobočky a provozující vlastní "datové" propojení mezi nimi (typicky za účelem vzájemného propojení lokálních počítačových sítí v těchto pobočkách). Proč by pak takovéto firmy měly platit za dálkové telefonické hovory do kasičky telecomu, když si pomocí IP telefonie mohou volat "po vlastních drátech", které si tak jako tak platí již pro potřeby svých datových přenosů! Díky technologii VOIP a řešení na její bázi mohou "interní" dálkové hovory mezi pobočkami firmy zůstat skutečně interními, v tom smyslu že jsou přenášeny jen po datových spojích patřících svému provozovateli, a tudíž s nulovými dodatečnými náklady.