Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s204.php3

Co je a co nabízí internetová telefonie?

Nasazení technologií VOIP ve veřejném Internetu, za účelem "telefonování po Internetu" - tedy tzv. internetová telefonie - je jen jednou z celého spektra možností připadajících v úvahu. Nicméně možností velice zajímavou, která je schopna nabídnout alternativu k něčemu, co až dosud bylo výhradní doménou světa spojů. Přitom alternativu ekonomičtější, protože vzhledem k celé řadě odlišností Internetu od sítí ze světa spojů dnes telefonování po Internetu vychází výrazně lacinější než telefonování klasické. Jen považte: proč platit nějakému nepružnému a neefektivnímu telekomu nekřesťanské peníze za dálkové hovory, když se pomocí Internetu můžete dovolat třeba na druhou stranu zeměkoule, a v zásadě zdarma (přesněji: za to, co normálně platíte za přístup k Internetu, tedy nejčastěji za místní telefonní poplatky a za to, co tak jako tak platíte svému internet providerovi).

Navíc jde o alternativu, která otevírá celou řadu dalších, dosud nebývalých možností. Umožňuje například, aby i relativně malá a kapitálové slabá firma začala poskytovat hlasové služby, neboli veřejnou telefonii prostřednictvím veřejného Internetu, a tedy bez potřeby budovat si vlastní přenosové sítě. Stejně tak ale mohou začít fungovat i firmy, které si přeci jen budují vlastní přenosovou infrastrukturu na stejných technologických základech na kterých stojí Internet, ale používají ji především k poskytování "internetových" telefonních služeb, a činí tak s výrazně nižšími náklady, než jaké jsou obvyklé v tradičním světě spojů. Díky tomu se mohla zrodit celá nová kategorie poskytovatelů služeb, označovaných jako ITSP (Internet Telephony Service Provider), zahrnující oba dva výše uvedené případy.