Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s208.php3

Kam to všechno spěje?

Zajímavou otázkou jistě je, kam veškeré dění kolem možnosti přenosu živého hlasu po datových sítích a kolem možnosti volit způsob vedení telefonních hovorů spěje. V krátkodobém výhledu by asi bylo možné konstatovat, že cílem nejširší uživatelské veřejnosti je optimalizovat výdaje na telekomunikační poplatky, neboli ušetřit na nich. Vzhledem k tomu, jak velké tyto poplatky dnes obvykle jsou, to je opravdu silná motivace, a to samozřejmě i pro druhou stranu, pro poskytovatele klasických telefonních služeb. Pokud tito poskytovatelé začnou čím dál tím více přicházet o své příjmy, nutně je to donutí k reakci. Někteří možná zkrachují, ale většina se jich nejspíše přizpůsobí. Tlak na jejich efektivnější chování přichází již dnes, v souvislosti s liberalizací telekomunikačního trhu. Ale toto je pouze tlak "zevnitř", který příliš nemění základní principy dosavadního fungování světa spojů - nemění kvalitu, ale pouze kvantitu (díky konkurenci snižuje ceny, ale příliš nemění způsob fungování, zejména pokud jde o charakter sítí které si k poskytování svých služeb svět spojů buduje, a v důsledku toho nemění ani povahu poskytovaných služeb).

Větší vliv na chování a fungování subjektů ze světa spojů zřejmě bude mít až "vnější" konkurence, přicházející ze světa počítačů a využívající technologií VOIP a svých datových sítí (včetně Internetu). Je dosti pravděpodobné, že časem skutečně dojde k tomu, co se jako červená nit táhne celou historií vzájemné koexistence světa počítačů a světa spojů: k tzv. konvergenci, neboli ke sjednocení infrastruktury, pomocí které oba světy poskytují své služby. Jestliže se ale dříve očekávalo, že k této konvergenci dojde jednostranným přizpůsobení se světa počítačů, dnes to vypadá spíše na opačný směr, tedy že budoucí jednotné sítě budou mít mnohem blíže k sítím typickým pro dnešní svět počítačů (a k jeho Internetu). Rozhodně to ale neznamená, že svět počítačů "porazí" svět spojů a sám se nebude muset nijak přizpůsobovat, to určitě ne. Ani dnešní Internet, coby největší trumf světa počítačů, není schopen plnohodnotně zastoupit dnešní svět spojů a převzít na svá bedra jeho služby. I on se bude muset vyvíjet, měnit a přizpůsobovat, a bude zajímavé sledovat, zda a jak snadno toho bude schopen.

V každém případě ale samotný princip konvergence se zdát být neodvratný: vývoj skutečně spěje k tomu, aby lidé používali jedinou přenosovou infrastrukturu pro uspokojení všech svých přenosových potřeb, bez ohledu na to, jaký je význam a smysl toho co se fakticky přenáší. Zřejmě to bude taková společná infrastruktura, která bude spíše jednoduchá, přímočará a rychlá, zatímco veškerá "inteligence" potřebná pro její efektivní využití se zřejmě soustředí spíše do koncových bodů této sítě, neboli do připojených uzlů, resp. koncových zařízení. Tato koncová zařízení, která nejspíše budou mít blíže k chytrým počítačům než ke hloupým telefonům, pak budou moci nabídnout dnes ještě netušené možnosti a komfort, a celou oblast mezilidské komunikace posunout do zcela nových dimenzí. Právě toto celkové zkvalitnění a zdokonalení možností komunikace pak je dlouhodobým cílem technologií VOIP a všech forem "datové telefonie".

Pokud jde o kvantitativní zhodnocení "datové telefonie", to je samozřejmě velmi obtížné, a lze jej učinit pouze jako předpověď - známá studie renomované firmy Phillips Tarifica předpovídá, že v roce 2003 bude na IP telefonii připadat 43% všech telefonických hovorů po celém světě. A to už je skutečně významný podíl.