Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s209.php3

Je to vůbec legální?

Svět spojů je opravdu mocným světem, a je celkem přirozené že vývoj směrem ke konvergenci a k ústupu z jeho dosavadních pozic se mu nebude líbit. Nelze se proto divit, že se vůči tomuto trendu nechová, alespoň zpočátku, příliš přátelsky. Přitom samozřejmě sám mění své postoje a názory na to, jak se k celému problému stavět. Asi nejlépe to lze dokumentovat na přístupu světa spojů k internetové telefonii: první instinktivní reakcí světa spojů bylo internetovou telefonii úplně zakázat. V USA v březnu roku 1996 místní organizace ACCTA (America's Carriers Telecommunications Association) podala žalobu k místnímu regulátorovi (úřadu FCC, Federal Communications Commission) s cílem dosáhnout legislativního zákazu internetové telefonie. To se naštěstí nepodařilo, i díky tomu, že přes 90 počítačových firem a Internet providerů založilo koalici VON (Voice on the Net), které se podařilo nebezpečí zákazu odvrátit. Dalším stádiem pokusů o eliminaci internetové konkurence byly snahy zatížit ji daněmi a speciálními propojovacími poplatky (které telekomunikační operátoři platí, ale provozovatelé internetové telefonie nikoliv). To se zase ukázalo jako technicky neschůdné, protože průběžně monitorování a měření "telefonního provozu" po datových sítích by bylo neúnosně nákladné. Dnes v USA (ale i v mnoha jiných zemích na světě) většina telekomunikačních operátorů vzala internetovou telefonii i celý trend ke konvergenci na vědomí jako něco, co nastane tak jako tak, a spíše se rozhodla svést se na této nové módní vlně a investovat do nového fenoménu.

Pokud jde o Evropskou Unii, zde se problematikou veřejné telefonie naposledy zabývala EU ve své směrnici 90/388/EEC z roku 1990. Vzhledem k datu vzniku této direktivy se v ní o internetové telefonii explicitně nehovoří, a tak se EU rozhodla explicitně vyjádřit k tomuto novému fenoménu v samostatném dodatku (s názvem Stanovisko Komise ke statutu hlasových přenosů po Internetu, ve světle direktivy 90/388/EEC). Závěr je ten, že internetová telefonie je něco jiného než telefonie klasická, a neměla by se na ní vztahovat ani stávající regulace, ani propojovací poplatky a další tarifní zvyklosti telefonie klasické).