Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s210.php3

Jaká je situace u nás?

U nás má internetová telefonie (či spíše IP telefonie) nejdelší historii zřejmě ve své privátní formě u subjektů, které ji provozují v rámci svých interních (privátních) datových sítí, pro telefonní hovory mezi jednotlivými dislokovanými pobočkami. Vzhledem k tradiční mlčenlivosti takovýchto subjektů o jejich konkrétních řešeních nebylo dlouho nic známo, a teprve velmi nedávno na jedné odborné konferenci odkrylo karty Ministerstvo financí, když jeho představitel podrobně popsal způsob řešení IP telefonie v privátní síti FINNET, patřící zmíněnému ministerstvu.

První skutečně veřejnou službu internetové telefonie začala na našem trhu nabízet společnost Radiomobil, jako službu Paegas Internet Call, pro volání typu "telefon-telefon" (podrobněji viz samostatný box). Dosud monopolní SPT Telecom ji za to samozřejmě nepochválil, a ačkoli oficiálně žádné definitivní stanovisko nezaujal, lze očekávat že se bude nacházet nejspíše v prvním stádiu reakce na celý fenomén internetové telefonie (tj. bude se snažit o její zákaz legislativní cestou). Podrobněji viz samostatný box o službě Paegas Internet Call.

V průběhu Invexu 98 a těsně před ním se na našem domácím trhu objevily dvě další služby nabízející možnost telefonování po Internetu. Tentokráte jde o možnost volání "z počítače na telefon", a konkrétně o služby Net2Phone a PhoneGlobe. V tomto případě zřejmě eventuelní spor s monopolem SPT na veřejnou telefonii nehrozí, protože nejde o volání stylem "z telefonu na telefon".

V době kolem Invexu 98 se na našem trhu objevilo také jedno zcela unikátní řešení tuzemského původu, umožňující kombinovat internetovou telefonii s možností volby mezi použití pevné sítě a mobilních sítí GSM. Jde o telefonní ústřednu, či spíše celý komunikační systém ATUES-Omega, společně vyvinutý firmami 2N a Software602. Podrobněji opět viz samostatný box.