Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s211.php3

O čem si můžete přečíst

Celá problematika internetové telefonie, IP telefonie, VOIP i konvergence je značně rozsáhlá, složitá, lze se na ni dívat z mnoha různých pohledů a všímat si přitom mnoha různých aspektů. Proto je tento úvodní článek doplněn řadou dalších, specificky zaměřených článků:

  • Článek "Jak funguje digitální přenos hlasu?" se zabývá technickými aspekty přenosu hlasu po datových sítích, způsobem digitalizace, vlivem komprese, podstatou principů přepojování okruhů a přepojování paketů a jejich vlivem na přenos hlasu v komprimované i nekomprimované podobě. Dále se zabývá problematikou kvality služeb (QoS, Quality of Service), důsledky její absence v Internetu a tím, jak její absenci nahradit.
  • Článek "Příklady alternativních způsobů telefonování" je pokusem o klasifikaci různých možností internetové telefonie (např. z telefonu na telefon, z počítače na telefon atd.), ale i dalších variant, které se snaží různě optimalizovat volání pomocí technik LCR (Least Cost Routing).
  • Článek "Konvergence" se zabývá problematikou postupného splývání přenosových sítí světa spojů a světa počítačů, a také historií tohoto procesu obecně označovaného jako konvergence - prvním pokusem, kterým byly sítě ISDN, i druhým pokusem, kterým byla technologie ATM.
  • Článek "H.323" se věnuje problematice standardů v oblasti IP telefonie, a popisuje koncepci standardu H.323 od ITU, který je v této oblasti zřejmě nejdůležitější
  • Článek "Co chybí Internetu k dokonalosti" se zamýšlí nad tím, že ani dnešní Internet není ještě zdaleka schopen převzít na svá bedra veškeré dnešní telefonní služby.
  • Článek "Ekonomika alternativního telefonování" se zamýšlí nad ekonomickými aspekty - nad tím, kde a jak lze již dnes ušetřit na telefonních účtech, a nad tím kolik vlastně stojí internetová telefonie.