Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s212.php3

Co říci závěrem?

Internetová telefonie, IP telefonie i celá oblast VOIP jsou poměrně novými oblastmi, a jejich současný vývoj je doslova překotný. Také novinářské zpracování tohoto nového tématu je dosti obtížné - celá tato cover story je proto koncipována spíše s ohledem na vysvětlení základních principů a souvislostí a na konkrétní situaci v ČR, a ne až tak na popis konkrétních produktů a služeb, či dokonce na jejich podrobnější srovnání. Zájemci, který o internetové telefonii vážně uvažuje, lze doporučit jediné - vyzkoušet si vše na vlastní kůži. To dnes není nijak obtížné, a nepředstavuje to ani žádnou větší investici: například u služby Paegas Internet Call stačí vzít do ruky běžný mobilní telefon sítě Paegas. Nebo v případě služeb Net2Phone či PhoneGlobe stačí vlastnit vhodný počítač s připojením k Internetu, stáhnout si zdarma potřebný software, a pořídit si nejlacinější předplatné v ceně kolem jednoho tisíce korun