Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s240.php3

Co chybí Internetu k dokonalosti?

Při úvahách o konvergenci a o tom, že by dnešní Internet mohl časem nahradit klasické telefonní sítě, je nutné vzít v úvahu i jeho záporné stránky, které tomuto trendu stojí v cestě. Jde zejména o absenci kvality služeb, nepříliš vyhovující model placení za služby Internetu, jeho spolehlivost, a v neposlední řadě i "netrvalý" charakter většiny přípojek k Internetu.

O tom, co je potřeba pro dostatečně kvalitní přenos hlasu po datových sítí, podrobněji pojednává samostatný článek "Jak funguje digitální přenos hlasu". Jde zejména o tzv. kvalitu služeb (QoS, Quality of Service), která má mnoho dílčích aspektů, mezi které patří například garance přenosové kapacity, malé přenosové zpoždění či schopnost pravidelného doručování jednotlivých částí dat. Faktem je, že přenosové sítě světa spojů byly od začátku stavěny s tím, že budou poskytovat různé úrovně kvality služeb a dokáží je garantovat (samozřejmě za cenu toho, že jejich provoz je relativně dražší, a cena jejich služeb je samozřejmě závislá i na úrovni poskytované kvality služeb). Naproti tomu při vzniku Internetu se zcela záměrně počítalo s tím, že na všechna přenášená data by mělo být pohlíženo stejně - konkrétně tak, že bude sledována celková efektivita využití dostupných přenosových cest, a ne případné specifické požadavky různých druhů přenosů. Důsledkem je skutečnost, že dnešní Internet nedokáže garantovat takovou kvalitu přenosových služeb, jaká je zapotřebí pro skutečně kvalitní přenos telefonních hovorů, přičemž tato jeho vlastnost je opravdu velmi hluboko zakořeněna v samotné podstatě Internetu a protokolů TCP/IP, na kterých je postaven. Dnes se tento nedostatek řeší zejména tím, že se zvyšuje celková disponibilní přenosová kapacita, tak aby k nejvíce škodícím případům "nestíhání" přenosů docházelo statisticky co nejméně. Tím dochází ke statistickému (průměrnému) zlepšování kvality hlasových přenosů po Internetu, ale stále nikoli ke garanci této kvality.

Principiální řešení absence jakékoli podpory kvality v dnešním Internety by mohlo přinést až faktické prosazení protokolů RTP a RSVP do života (viz článek o digitalizaci hlasu) - což se ale nezdá být na obzoru.