Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s241.php3

Problém se systémem placení

Stížnosti na absenci kvality služeb v Internetu mají dva aspekty - prvním z nich je absence schopnosti Internetu jako přenosové sítě chovat se k různým druhům přenosů různě, a jiným aspektem je celkově nízká kvalita, poskytovaná stylem "všem stejně". Pokud by se podařilo nějak změnit první z obou těchto aspektů, a Internet by získal schopnost chovat se k různým druhům přenosů různě (například díky praktickému zavedení protokolů RTP a RSVP v masovém měřítku), pak by zcela jistě nemohl dále fungovat ani jeho stávající ekonomický model. Dnes se totiž platí za služby Internetu paušálním způsobem, resp. úměrně objemu přenesených dat, ale nikoli v závislosti na jakékoli prioritě, významu či odlišném zpracování některých druhů dat. Pokud by se tedy zavedlo jakékoli "preferenční zpracování" ve formě zvýšené kvality poskytovaných přenosových služeb, muselo by se také nějakým způsobem diferencovat jejich zpoplatňování - přednostně přenášená data by se přenášela za větší tarify, než data která tolik nespěchají. Dnešní Internet však není na takovéto připraven, a změna celkového způsobu jeho financování by byla opravdu velmi obtížná (nehledě již na samotnou režii diferencovaného zpoplatňování různých druhů provozu, které by nutně zvýšilo celkovou cenovou hladinu za služby Internetu).