Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s242.php3

Je potřeba zvýšit celkovou spolehlivost

Druhým aspektem je celková úroveň přenosových služeb, poskytovaná všem přenášeným datům bez rozdílu jejich významu. Tato úroveň je relativně nízká v tom smyslu, že data jsou přenášena bez jakékoli záruky - pokud se nějaká data po cestě poškodí, nebo dokonce zcela ztratí, není povinností přenosového mechanismu (konkrétně protokolu IP) postarat se o nápravu (o tu se starají vyšší vrstvy včetně aplikační, ale pouze tehdy, pokud to potřebují). Principiální změna takovéhoto chování by asi nebyla žádoucí z technických důvodů (přenosům dat "v reálném čase" by to rozhodně neprospělo). Důležité je spíše celkové zvýšení spolehlivosti, které sníží statistickou pravděpodobnost výpadků či chyb dat. To je jak otázka spolehlivosti přenosových cest, tak i otázka celkové správy tak obrovské celoplanetární sítě, jakou je Internet. Skutečnost, že tato celosvětová síť nemá jednoho konkrétního vlastníka, otázky správy dosti komplikuje. Obecně je ale možné konstatovat, že celková provozní spolehlivost dnešního Internetu je zřejmě menší než provozní spolehlivost telekomunikačních sítí, ale je to problém který je relativně snadno řešitelný.