Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s243.php3

Problém trvalé dostupnosti

Dalším významným problémem, který stojí v cestě plnému využití Internetu coby náhrady telefonních sítí, je charakter připojení většiny uživatelů. Dnes totiž existují dva druhy přípojek, a to přípojky trvalé, existující trvale v čase, a přípojky dočasné, zřizované jen na dobu kdy jsou skutečně potřeba (jde zejména o komutované přípojky k Internetu, přes veřejnou telefonní síť). Při případném telefonování stylem "z počítače na počítač", či "z telefonu na počítač" je pak problém v tom, jak se "dovolat" k uživateli, který právě není se svým počítačem připojen k Internetu, resp. jak jej upozornit na přicházející hovor (stejný problém samozřejmě nastává u uživatelů s trvalým připojením, jejichž počítač není v daném okamžiku zapnut).

Tento problém není dost dobře řešitelný bez nějaké formy trvalého připojení k Internetu, či alespoň jiné formy trvalé dostupnosti (například přes paging či jinou službu).