Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s244.php3

Problém nízké penetrace

Statistiky o tom, kolik lidí je skutečně připojeno k Internetu a schopno využívat jeho služeb, se dosti podstatně různí. Přesto se ale všechny shodují na tom, že relativně jde jen o malou část celkové lidské populace. Přitom telefonování obecně je služba, jejíž užitná hodnota roste s tím, ke kolika lidem je možné se potenciálně dovolat. Tomu, aby Internet mohl fakticky nahradit dnešní telefonní sítě, proto stojí v cestě také jeho relativně nízká penetrace.

Problém kompatibility

Pro úplnost je dobré se zmínit i o jednom dalším problému, kterým je kompatibilita nejrůznějších řešení pro internetovou telefonii. Ta původně nebyla téměř žádná, protože první řešení v této oblasti vznikala jako ryze proprietární. Teprve později, s výraznějším úspěchem a zájmem uživatelské veřejnosti, vzniknul tlak na vypracování potřebných standardů - což je ostatně typické pro většinu nových služeb, zřejmě nejen ve světě počítačů. Ještě do nedávna tedy platilo, že při telefonování po Internetu je nutné použít "proti sobě" vždy dva stejné programy, protože jiné programy si nebudou rozumět. Dnes se již začíná blýskat na lepší časy, a to zejména díky standardu H.323 od Mezinárodní telekomunikační unie. Podrobněji viz samostatný článek o standardu H.323.