Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s239.php3

Není jenom H.323

Standard H.323 je často kritizován za svou nedokonalost, složitost a velikost - například za to, že spotřebovává mnoho systémových zdrojů a je tudíž málo efektivní. Všeobecně ale převládá názor, že standard tohoto typu je nezbytný, a tak když H.323 možná není zcela optimální, nemá vážnějšího konkurenta.

Na druhé straně není pravda, že by neexistovala žádná alternativa ke standardu H.323. Je jím protokol SIP (Session Initiation Protocol). Ten je připravován v rámci orgánu IETF (Internet Engineering Task Force), a tedy obvyklým způsobem kterým vzniká většina standardů Internetu (zatímco H.323 vznikla na zcela jiné půdě, na půdě světa spojů a jeho Mezinárodní Telekomunikační Unie). Problém je ale v celkové "dotaženosti" protokolu SIP, který má zřejmě ještě velmi daleko k faktické standardizaci