Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s238.php3

Standard H.323 verze 2

Autoři původní verze standardu H.323 neměli specificky na mysli potřeby internetové telefonie, ale spíše obecnější potřeby videokonferencí v prostředí počítačových sítí. Když se pak tento standard začal prosazovat i v oblasti bouřlivě se rozvíjející internetové telefonie, ukázalo se jako nezbytné dopracovat v něm některé věci. Šlo zejména o otázky zabezpečení (autentikace volajících, integrita hovoru, jeho utajení atd.), či zrychlené navazování spojení (původní verzi to trvalo často přes 30 sekund, což je špatně použitelné například při komutovaném přístupu), nebo větší integrace s datovými službami. Tato rozšíření se objevila až ve druhé verzi standardu H.323 z ledna 1998.

Nová verze standardu H.323 obsahuje také další vylepšení - například bránám převádějícím hovory z jejich "telefonní" do "datové" podoby a naopak umožňuje lépe se propojit se správci (gatekeepers), a lépe zajišťovat to, co uživatelé požadují - například bezproblémový a snadný přestup hovorů z datové sítě do sítě telefonní či naopak.