Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s223.php3

Možnost volby mezi pevnou a mobilní sítí

Tato možnost předpokládá existenci více druhů přenosových sítí - kromě pevné sítě i sítě mobilní (typicky GSM). Ústředna na straně volajícího směruje hovor buď podle toho, k jaké síti je připojen příjemce, nebo podle toho, která možnost je pro daný hovor nejvýhodnější (samozřejmě pokud je příjemce dosažitelný z obou sítí). Kromě toho je možné i to, aby ústředna na straně volajícího byla připojena k více sítím každého typu - u nás například k mobilním sítím Eurotel i Paegas. Ekonomický efekt této varianty vyplývá z rozdílných tarifů mezi různými druhy sítí i stejnými sítěmi navzájem - i u nás lze výhodně využít toho, že při meziměstském volání je výhodnější používat mobilní telefony. Dále je tímto způsobem možné uspořit i dosti vysoké poplatky při přestupu z jedné sítě do druhé - pokud například účastník pevné sítě volá jinému účastníkovi na mobilní telefon či naopak, platí za to dosti vysoké "přestupní" poplatky (rozhodně vyšší, než kdyby volal pouze v rámci jedné a téže sítě). Proto je výhodnější, aby již na straně volajícího zařízení zajišťující směrování telefonních hovorů nasměrovalo hovor do té sítě, ve které se nachází i volaný. K realizaci přitom stačí poměrně málo - řešení může být i jednostranné, v tom smyslu že směrování je prováděno jen na straně volajícího a jen podle toho, do jaké sítě je připojen volaný. Z hotových řešení, která jsou na našem trhu k dispozici, takovouto možnost fungování nabízí například komunikační systém Ateus-Omega firem 2N a Software602.