Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s222.php3

Možnost volby mezi veřejnou a privátní pevnou sítí

Zajímavou alternativou je situace, kdy určitý subjekt si sám provozuje svou vlastní pevnou telefonní síť (což u nás může jen pro privátní účely, a nikoli pro poskytování veřejných služeb). Pak totiž může na svých privátních ústřednách směrovat telefonní hovory podle toho, zda volaný je v dosahu privátní sítě, nebo sítě veřejné. Toto řešení je zřejmě i u nás v praxi běžně používáno, a to "většími" subjekty které mají více vlastních pobočkových telefonních ústředen a vyplatí se jim je propojit.