Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s221.php3

Možnost volby mezi různými operátory veřejných pevných sítí

Tato možnost předpokládá, že na telekomunikačním trhu existuje více subjektů oprávněných poskytovat veřejné telefonní služby - v praxi většinou na větší vzdálenosti, meziměstsky či mezistátně - a že uživatel si mezi nimi může svobodně vybírat, zejména asi podle jejich tarifní politiky. V praxi samozřejmě může velmi záležet na konkrétním způsobu připojení volajícího i volaného, které může některé možnosti vylučovat, ale v obecném případě vypadá situace jako na obrázku č.1: volající je ke vzájemně alternativním operátorům připojen pomocí vhodné ústředny (zařízení PBX), která by v sobě mělo kombinovat i funkce LCR (Least Cost Routing) - měla by tedy být vybaveno dostatečnou inteligencí k tomu, aby na základě čísla volaného dokázala vybrat nejvhodnějšího operátora, a přes jeho přenosovou síť pak hovor fakticky směrovat (v případě méně inteligentní ústředny je samozřejmě vždy možné, aby takovéto rozhodnutí prováděl volající sám). Ekonomická výhodnost této varianty je dána tím, že díky LCR jsou využívány momentálně nejvýhodnější tarify jednotlivých operátorů.

U nás tato varianta prozatím nepřipadá v úvahu, protože na našem trhu má na meziměstské a mezistátní telefonní hovory (po pevné síti) monopol SPT Telecom (a navíc má faktický monopol i v oblasti místní telefonie, s několika zcela bezvýznamnými výjimkami). V některých zemích světa ale takováto možnost již reálně existuje, a existují dokonce i specializovaná zařízení pro LCR (Least Cost Routing), určená i pro koncové uživatele (a kombinující v sobě funkce jednoduché telefonní ústředny) .