Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s224.php3

Možnost volby mezi pevnou, mobilní a datovou sítí

Velmi obecnou variantou je ta, která vznikne z předchozí kombinace pevné a mobilní sítě, a doplní se o možnost přenosu hovoru po síti datové. Beze změny přitom zůstává fakt, že volající i volaný komunikují prostřednictvím klasických telefonů ("pevných", eventuelně i mobilních"), a rozdíl je pouze v tom, kudy je jejich hovor veden. Zde přibývá ještě možnost vedení hovoru po datové síti, což samozřejmě vyžaduje existenci vhodných bran převádějících hovor z jeho "telefonní" do "datové" podoby a naopak. Kromě toho existuje značná variabilita i v tom, jaká je datová síť sloužící k vedení telefonních hovorů v jejich datové podobě: může to být privátní síť na bázi protokolů TCP/IP, využívajících technologií VOIP, nebo to může být i veřejný Internet (viz diskuse na konci článku "Jak funguje digitální přenos hlasu?"). Podstata ekonomického efektu je stejná, jako u předchozí varianty: využívá se rozdílné výhodnosti jednotlivých sítí pro vedení hovorů.

Problémem tohoto řešení je konkrétní způsob jeho realizace, který musí být maximálně jednoduchý, tak aby volajícímu stačilo vytočit číslo volaného (a eventuelně nějaký speciální prefix, kterým "napomůže" mechanismům LCR při volbě nejvhodnějšího transportního mechanismu), a nemusel již podnikat žádná další opatření. Toho je prozatím možné dosáhnout pouze v rámci "uzavřených" řešení, kdy na jedné i druhé straně ústí datová síť do zařízení stejného typu, která se dokáží domluvit o všem potřebném sama mezi sebou.

Komunikační systém Ateus-Omega, který je dostupný na našem trhu, umožňuje vybudovat celé takto obecně fungující řešení - má totiž v sobě zabudovanou i podporu internetové telefonie prostřednictvím systém Aplio.