Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s225.php3

Možnost volby mezi veřejnou a privátní sítí, s vedení interních hovorů po datové síti

Kombinací možností uvedených v bodě 2 a 4 je situace, kterou dokresluje obrázek č. 5: určitá organizace provozuje vlastní (tj. privátní) datovou síť, nejspíše proto aby mohla jejím prostřednictvím propojit lokální počítačové sítě ve svých geograficky vzdálených pobočkách (na obrázku naznačeno ve spodní části). Kromě toho si v jednotlivých pobočkách provozuje své privátní ústředny (nejspíše napojené na veřejnou telefonní síť), ale hovory vedoucí z jedné pobočky do druhé se snaží nesměrovat přes veřejnou síť. Místo toho, aby své pobočkové telefonní ústředny propojila "telefonním" způsobem, využívá k přenosu hovorů svou již existující datovou síť. Princip ekonomické výhodnosti je vcelku zřejmý - organizace šetří tím, že neplatí za přenos dálkových hovorů po veřejné síti, ale přenáší si je ve vlastní režii. Ta navíc může být významným způsobem snižována díky tomu, že organizace provozuje jedinou přenosovou síť (a to datovou) jak pro přenos "počítačových dat", tak i pro přenos telefonních hovorů z datové podobě. Tím vlastně tato organizace naplňuje princip konvergence (viz článek: O konvergenci).