Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s226.php3

Internetová telefonie stylem "z telefonu na telefon"

Jednou ze základních forem internetové telefonie (ale obecně spíše IP telefonie) je řešení na obrázku č. 6. Jeho podstatou je to, že volající se napojí na vhodnou bránu převádějící "telefonní" podobu hovoru do podoby datové, přičemž na tuto bránu se napojí takovým způsobem, jaký je pro něj dostupný (třeba přes veřejnou telefonní síť, jak naznačuje obrázek). Podstatné je, že dále pokračuje hovor již v datové podobě po datové síti až co nejblíže k místu svého určení, kde zase musí být analogická brána zajišťující zpětný převod hovoru do jeho "telefonní" podoby. Podstata ekonomické výhodnosti je opět v tom, že hovor je na co možná největší vzdálenost veden po datové síti, jejíž provoz je lacinější.

Konkrétní realizace této varianty se mohou lišit v mnoha aspektech. Například služba Paegas Internet Call, kterou u nás provozuje společnost Radiomobil, nabízí tuto možnost uživatelům svých mobilních telefonů. Ti se vytočením speciálního prefixu dovolají na bránu, kterou uvnitř své sítě provozuje Radiomobil, a která převádí hovor do datové podoby a dále jej vede po privátní datové sítí (postavené na stejných technických principech jako veřejný Internet). Za povšimnutí zde stojí i skutečnost, že povinnost volby nejvýhodnějšího směrování hovoru (LCR) je zde ponechána na volajícím.

Jinou variantou může být provozování analogické brány jako u služby Paegas Internet Call, ale pro uživatele pevných (ne-mobilních) telefonů. Takováto brána by mohla být privátní (jen pro omezený okruh uživatelů), nebo i veřejná - v ČR ale takováto veřejná brána zatím není (už i kvůli monopolu SPT Telecom).

Zajímavou variantou je i "osobní" brána, určená jedinému uživateli, který ji má přímo u sebe a jejím prostřednictvím se k Internetu připojuje pomocí běžného telefonního přístroje. Specifikou je zde i skutečnost, že v tomto případě není zapotřební žádný specifický poskytovatel internetové služby (ale stačí jen jakýkoli poskytovatel přístupu k Internetu). Příkladem takovéto brány je systém Aplio (viz samostatný box).