Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s227.php3

Internetová telefonie stylem "z počítače na telefon"

Další základní variantou internetové telefonie (obecně IP telefonie) je řešení, které umožňuje vzájemné telefonování jednomu uživateli počítače a jednomu uživateli běžného telefonu (pevného či mobilního). Hovor vždy iniciuje uživatel počítače, přičemž počítač který využívá musí být vybaven pro práci se zvukem (musí mít plně duplexní zvukovou kartu, mikrofon a sluchátka či reproduktor) a být připojen k Internetu. Kromě toho musí být počítač volajícího vybaven vhodným "telefonním" programem, schopným navázat spojení s telefonní bránou poskytovatele internetové telefonní služby, a přenášet k této bráně telefonní hovor v jeho "datové" podobě. Zmíněná brána pak hovor převádí do klasické "telefonní podoby", a hovor pak pokračuje veřejnou telefonní sítí až na místo svého určení, k uživateli který je vybaven běžným telefonem (a nemusí mít s počítači nic společného).

V praxi přitom bývá hovor od volajícího přenášen nejprve po veřejném Internetu, což znamená že volající může telefonovat vlastně odkudkoli z celého světa, v dosahu Internetu. Z veřejného Internetu pak hovor v datové podobě přestupuje do privátního internetu poskytovatele internetové telefonní služby, který může mít jen místní dosah, nebo může ústit do poměrně vzdálených částí světa. Cílem totiž je nechat "přestoupit" telefonní hovor do veřejné telefonní sítě tam, kde jsou k tomu nejvýhodnější tarifní podmínky (v této telefonní síti). Právě zde je tedy ukryt klíč k ekonomické výhodnosti tohoto řešení.

Konkrétním příkladem může být služba Net2Phone, která využívá příznivých telefonních tarifů v USA, tj. hovor je veden po veřejném a pak privátním Internetu do konkrétních míst v USA, kde má provozovatel služby Net2Phone umístěny své brány. Další vývoj služeb tohoto typu však zřejmě bude takový, že jejich provozovatelé se budou snažit umisťovat své brány co nejblíže volaným destinacím, a přístup k těmto branám budou zajišťovat po vlastním privátním internetu (privátní datové síti na bázi IP protokolu), kde mohou nejlépe ovlivnit kvalitu přenosových služeb.