Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s233.php3

Proč ATM nakonec nezvítězilo?

Časem se ale ukázalo, že ani nesmírně variabilní služba ATM, schopná podle potřeby fungovat tak jak kdo potřebuje, není opět zcela optimální. Bohatost jejích služeb je totiž vyvážena značnou komplikovaností - jen pro představu: před faktickým použitím výše popsaných služeb je potřeba uzavřít s ATM sítí cosi jako kontrakt (dohodu o poskytnutí přenosových služeb v takové a takové kvalitě), a s tím je nutně spojena určitá režie. Obecně se technologie ATM ukázala být hodně složitou, těžkopádnou a náročnou na implementaci i použití - což možná tolik nevadí při budování přenosových cest na větší vzdálenosti a pro potřeby světa spojů, ale je to značně nepříjemné na krátkých vzdálenostech ve světě počítačů, kde se záhy objevily mnohem jednodušší, lacinější a dokonce ještě výkonnější alternativy k ATM (například stomegabitový a gigabitový Ethernet). Hlavně se ale ukázalo, že koncepce ATM je dosti odlišná od toho, na co jsou zvyklé stávající aplikace ze světa počítačů (ATM například zcela postrádá tzv. všesměrové vysílání, které mnoho aplikací používá k hledání svých serverů a k dalším účelům). Případné přizpůsobení ATM obvyklým představám okolního "počítačového světa" cestou emulace je samozřejmě možné (například pomocí technik LANE či MPOA), ale je spojeno s dosti velkou režií, která pak degraduje celkovou výkonnost ATM.

Snad největším kamenem úrazu se ale stala jiná věc, a to využití kvality služeb, které ATM nabízí. Počítačové aplikace, které by dokázaly tuto možnost využít , totiž vůbec neexistují. Všechny aplikace, vzniklé ve světě počítačů, totiž vychází z představy, že přenosová infrastruktura žádnou garanci služeb neposkytuje, a tak ani žádnou nedokáží využít - takže když se takovéto aplikace "posadí" na ATM, které garanci služeb nabízí, aplikace je nedokáží využít. Přitom tzv. nativní ATM aplikace, které by byly šity na míru technologii ATM a jejím možnostem, ve světě počítačů nevznikají. Důvod je prostý, takovéto aplikace by totiž nemohly fungovat mimo sítě na bázi ATM (a těch je zatím většina).