Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s250.php3

Proč je svět spojů dražší než svět počítačů?

Při porovnávání cenových hladin mezi světem spojů a světem počítačů je nutné vzít do úvahy i četné další faktory, než jen samotnou efektivitu při přenosu dat. Jde mj. i o to, že většina sítí světa spojů byla budována relativně dávno, v době kdy ceny za "inteligentní prvky" ve středu sítě byly opravdu vysoké (zejména ceny za ústředny), protože se vyráběly v malých sériích a často a bez přítomnosti konkurence, která by jejich ceny dokázala vhodně snížit. Obrovské investice, které svět spojů musel vložit do pořízení takto nákladných komponent, se většinou dodnes promítají i do cen za poskytované služby, protože zmíněné investice ve svém důsledku musí tak jako tak zaplatit uživatel telekomunikačních služeb. Naproti tomu svět počítačů si své sítě může budovat z relativně lacinějších komponent.

Dalším zdrojem neefektivnosti je celková mentalita subjektů ze světa spojů, které mají tendenci být hodně velké (a tudíž obtížněji řiditelné a potenciálně méně efektivní než subjekty malé), a navíc mají velkou monopolistickou tradici - příliš dlouho fungovaly v neliberalizovaném prostředí bez konkurence a se silným státním dozorem, kdy si často také nemohly dělat co by samy považovaly za vhodné. Dodnes jsou mnohé "telekomy" velké a neefektivně fungující kolosy.

Významným faktorem, který ovlivňuje ceny služeb ve světě spojů, jsou i tzv. propojovací poplatky, které si vyměřují jednotliví telekomunikační operátoři navzájem za to, že poskytují služby zákazníkům toho druhého (či se na těchto službách alespoň částečně podílí, například při mezistátních hovorech). Ačkoli by se tyto propojovací poplatky teoreticky mohly navzájem kompenzovat, ve skutečnosti fakticky zvedají celkovou cenovou hladinu tarifů za poskytované služby. Existence těchto propojovacích poplatků, spolu s faktem že v různých zemích jsou veřejné telefonní služby ještě dále státem zdaňovány, byla i jedním z argumentů světa spojů proti internetové telefonii: faktem je, že poskytovatelé internetových telefonních služeb takovéto poplatky ani specifické zdanění neplatí.