Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s249.php3

Proč jsou datové přenosy lacinější?

Celkově nižší cenová hladina přenosů po datových sítích (oproti přenosům po sítích telekomunikačních) má zajímavé příčiny, které stojí za určité hlubší zamyšlení.

Základy telekomunikačních sítí světa spojů byly vybudovány už poměrně dávno, v době kdy platily zcela jiné cenové relace než dnes. Tehdy například lidská práce byla relativně laciná, a s nimi byla relativně nízká i cena kabelů a dalších přenosových médií, zatímco cena přepojovacích prvků (telefonních ústředen) byla velmi vysoká. To pak vedlo k tomu, že se příliš nešetřilo na vlastní přenosové kapacitě, jako spíše na způsobu zpracování v přepojovacích uzlech, které při jejich vysoké ceně nesměly být dále prodražovány. Důležité je také to, že mechanismus přepojování okruhů je technicky mnohem snáze realizovatelný (například pomocí relé, tedy technologií dostupnou dávnou před prvními počítači), zatímco přepojování paketů se neobejde bez poměrně výkonné výpočetní technologie. Proto ve světě spojů zcela logicky vsadili právě na přepojování okruhů, při kterém navíc příliš nešetřili na přenosové kapacitě (alespoň pokud jde o nenasazení různých komprimačních technik, které také vyžadují poměrně velkou výpočetní kapacitu).

Dnes je ovšem celková situace přesně opačná než v době, kdy vznikal základ sítí světa spojů. Dnes je naopak drahá lidská práce a pokládka kabelů či jiné budování přenosových cest. Tedy obecně je drahá přenosová kapacita, zatímco prostředky pro její zpracování (směrovače, přepínače jako analogie ústředen) jsou naopak relativně laciné. Proto si svět počítačů mohl dovolit od začátku fungovat na principu přepojování paketů, který se k celkovým disponibilním přenosovým kapacitám chová mnohem efektivněji (i když za cenu toho, že nedokáže garantovat kvalitu služeb - viz článek o "Jak funguje digitální přenos hlasu"). Konkrétní odhady cenové odlišnosti jsou samozřejmě obtížné, ale ty nejrealističtější se pohybují kolem poměru 1:4 (tj. přenos určitého objemu dat po síti s přepojováním okruhů je cca čtyřikrát dražší, než přenos stejného objemu dat, na stejnou vzdálenost, po síti s přepojováním paketů). I toto je samozřejmě nesmírně pádný argument pro konvergenci (viz článek "O konvergenci"), neboli pro to, aby si i dnešní svět spojů budoval své nové přenosové infrastruktury výhradně na bázi sítí s přepojováním paketů (a nejlépe na protokolu IP).