Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s247.php3

Kolik lze ušetřit - u nás?

Pokud jde o situaci v naší republice, i zde je dnes možné efektivně šetřit na telekomunikačních poplatcích - například tím, že si volající pořídí kromě běžného (pevného) telefonu i mobilní telefony pro obě sítě, a pak je používá podle toho, ke které síti je připojen volaný. Již tímto způsobem lze ušetřit hodně na tom, že uživatel neplatí poměrně vysoké "přestupní" tarify při volání z jedné telekomunikační sítě do druhé. Samozřejmě k tomu lze přidat i využití služeb jako je Paegas Internet Call, pro volání do zahraničí, nebo i některou z nově nabízených služeb internetové telefonie pro volání typu "z počítače na telefon" (Net2Phone či PhoneGlobe).

Na letošním Invexu bylo představeno původní české řešení, které takovéto úspory umožňuje dosahovat bez toho, že by uživatel musel používat několik různých telefonů - jde o ústřednu Ateus-Omega, která se sama dokáže připojit k jednotlivým sítím (včetně Internetu) a sama směrovat hovory tak, aby byla optimalizována jejich cena. Konkrétní výše úspor je samozřejmě opět silně závislá na tom, jaké jsou "telefonní návyky" uživatele a komu a jak často potřebuje volat - v rámci předvádění nové ústředny přímo na Invexu výrobce pořádal pravidelné semináře, na kterých věnoval takovýmto odhadům velkou pozornost. Příklad, který zde byl uváděn, obnášel úsporu ve výši cca 50 procent!! A to na tuzemském trhu, kde zdaleka ještě nebují konkurence v oblasti telekomunikací, s výjimkou mobilních, přičemž tyto úspory byly založeny především na eliminaci "přechodů" mezi sítěmi a na službě Paegas Internet Call.

Ještě další možnosti výrazných úspor pak nabízí intenzivnější používání internetové telefonie a IP telefonie obecně.