Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s246.php3

Kolik lze ušetřit na možnosti volby vedení hovoru - ve světě?

Liberalizace telekomunikačního trhu umožňuje existenci více alternativních telekomunikačních operátorů, a uživatelům dává možnost rozhodovat o tom, kudy (resp. přes kterého operátora) bude jejich hovor fakticky veden. Různí operátoři přitom mohou nabízet různě výhodné tarify, často i v závislosti na denní či noční době, a poměrně velké úspory lze dosáhnout i využitím těchto rozdílů - ať již "ručně" volajícím, nebo automatizovaně zařízením, které realizuje funkce tzv. Least Cost Routingu (a provádí příslušná rozhodování sama, podle předem zadaných pravidel).

Kvantitativní údaje o tom, kolik lze tímto způsobem ušetřit, jsou zatím dostupné pouze v podobě odhadů, a pohybují se kolem 30 až 40 procent - pokud jde o možnost volby mezi alternativními operátory pevných sítí a hovorů "na větší vzdálenosti". U nás takováto možnost není, vzhledem k tomu, že náš telekomunikační trh dosud není liberalizován (v oblasti veřejné telefonie).