Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s251.php3

Kolik skutečně stojí Internetová telefonie?

O internetové telefonii se často říká, že je vlastně úplně zadarmo. To není pravda. Záleží samozřejmě i na její konkrétní podobě, ale žádná z nich není zcela zdarma. Například u internetové telefonie stylem "z počítače na počítač" je její cena dána tím, co uživatel platí za používání Internetu jako takového (a je v zásadě jedno, jestli jej používá např. k brouzdání, nebo k telefonování či k práci s elektronickou poštou). Za takovéto využití internetu uživatel řádně platí (svému providerovi), a telefonování po Internetu tuto cenu nijak nezvyšuje! Právě v tomto smyslu je nutné chápat obvyklé tvrzení o tom, že telefonování po Internetu je zadarmo, nebo jen za poplatek za místní telefonní spojení - nestojí nic navíc k "normálnímu" přístupu k Internetu. Fakt, že tento přístup k Internetu stojí relativně málo, lze vysvětlit celkovou efektivností fungování plně liberalizovaného světa Internetu oproti málo či vůbec neliberalizovanému světu spojů. Rozdíl může být skutečně i několikařádový, a propastné rozdíly lze dokumentovat ostatně i na rozdílech v tarifech telekomunikačních operátorů v plně liberalizovaném prostředí (např. v USA) a v prostředí ještě neliberalizovaném (např. v ČR). Snahy využít tento rozdíl pak dávají vzniknout těm druhů internetové telefonie, které se snaží využít výhodnějších telefonních tarifů v některých částech světa (jako například služby Net2Phone a PhoneGlobe) a dovést telefonní hovor až to těchto míst prostřednictvím veřejného či privátního Internetu (v rámci služeb pro volání stylem "z počítače na telefon").

Celkově ale lze očekávat, že finanční motivace pro internetovou telefonii jednou skončí, s tím jak dojde k vyrovnání cenových úrovní světa spojů i světa počítačů a jeho Internetu. Pak přetrvá dlouhodobější motivace, spočívající v možnosti komunikovat prostřednictvím jediného zařízení (počítačového typu), s maximem nejrůznějších doplňkových funkcí a maximem možného komfortu.