Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s252.php3

Několik čísel na závěr

Kvantifikovat vliv internetové telefonie, IP telefonie a technologií VOIP na celý telekomunikační sektor je samozřejmě velmi náročné, a je to předmětem mnoha studií. Ty navíc mohou používat různou metodiku, a v praxi dochází často k výrazně odlišným závěrům - třeba jen proto, že nikdo přesně neví kolik je vlastně uživatelů Internetu (ani koho je vlastně možné považovat za uživatele Internetu).

Proto na závěr jen několik málo čísel ze skutečně renomovaných zdrojů:

  • Pokud jde o tempo nárůstu "datového telefonování", podle studie společnosti Frost&Sullivan roste využití IP telefonie skutečně enormně rychle: letos jde celosvětově o 390 milionů minut provolaných meziměstsky či mezistátně za měsíc, zatímco v loňském roce to bylo jen 6,3 milionu. To odpovídá cca 60-násobnému meziročnímu nárůstu (neboli: o 6 000%).
  • Pokud jde o celkový podíl IP telefonie na celkovém počtu telefonních hovorů, pro rok 2002 odhaduje výzkumná studie společnosti Killen & Associates zhruba 35% podíl IP telefonie. Zřejmě nejznámější je studie společnosti Phillips Tarifica, která pro rok 2003 předpokládá až 43% podíl na globálním trhu telefonních hovorů pro IP telefonii (tedy zahrnující jak vedení hovorů po veřejném Internetu, tak i po privátních internetech). Vzhledem k tomu, jak velký je celkový objem tohoto trhu, je na místě si myslet že i důsledky tohoto trendu budou svým významem neméně velké.

Otázkou jistě je, kdo budou největší hráči na poli veřejné IP telefonie. V současné době je podle studie společnosti Frost&Sullivan trh internetové (resp. IP telefonie) rozdělen tak, že 30 procent připadá na společnost IDT (s její službou Net2Phone, kterou na našem trhu nabízí CESNET), a druhá v pořadí je společnost Delta Three (její služby u nás nabízí společnost Globe, v rámci své služby PhoneGlobe).